To je třeba případ Kolína, kde kurzy budou startovat brzy – již ve čtvrtek 19. září. „Hlásí se mnohonásobně více žen, než kolik jich kurz pojme. Bavili jsme se o tom, že bychom místa rozšířili i na kurzy bezpečného chování,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar. V současné době je tak kapacita kurzů v Kolíně kolem 40 lidí. Podobné to je v Berouně, kde se kurzy pořádají dvakrát ročně po dvaceti účastnících.

Téma kurzu by se mohlo zdát jednoduché: sebeobrana. Deset hodinových lekcí v Berouně zájemce naučí, jak se bránit nejen přepadení na ulici, ale i v případě domácího násilí. A také je naučí nebát se. „Odehrává se to už řadu let v rámci projektu prevence kriminality,“ zmínila Jana Plavcová, která funguje jako kontaktní osoba městského úřadu pro tyto kurzy.

Kolínský kurz pak trvá osm týdnů a každá lekce má dvě hodiny. Kromě reálných praktických ukázek je jeho součástí také teorie: třeba to, jak se chovat ve městě za tmy, aby se člověk případnému konfliktu dokázal vyhnout. „Dělají to s námi tři policejní instruktoři, kteří kurz vedou. Součástí kurzu je jak aktivní, tak i pasivní obrana,“ vysvětlil Michael Kašpar.

Podobné kurzy v minulosti zajišťovaly ve středních Čechách s odezvou i radnice v Příbrami či Rakovníku. Kdo by se pak chtěl naučit sebeobraně a nebyl by k dispozici radnicí organizovaný kurz, soukromé lekce bojových umění zaměřených na sebeobranu se odehrávají prakticky v každém větším městě a zaměřují se na různé styly boje.

Kurzy sebeobrany
- každý kurz má svoji dobu trvání: od deseti týdnů až po tři měsíce, lekce může trvat hodinu až dvě
- součástí kurzů je jak fyzická příprava, tak i teoretická část
- většina konfliktů začíná sledováním, hádkou, narážkami, kurzy učí ženy taková rizika rozpoznávat
- trenéři varují před pocitem falešného bezpečí, pokud mají za sebou kratší kurz
- města kurzy sebeobrany pořádají jako prevenci kriminality, ty pro občany bývají zdarma

Jejich přínos je nepopiratelný, avšak instruktor bojového umění Krav Maga Petr Mazal z Mladé Boleslavi poukázal i na možný negativní dopad, když varoval před pocitem falešné bezpečnosti, který absolvent takového kurzu může získat. Podle něj nemůže člověk po několikatýdenním kurzu očekávat, že z něj bude Superman.

„Můj názor je takový, že tři měsíce jsou takové minimum. Rozhodně ale netvrdím, že to stačí. Ženám doporučuji pokračovat v navazující třídě,“ poznamenal instruktor, který sám kurzy sebeobrany pro ženy pořádá. Ideálně by se podle něj měla sebeobrana trénovat alespoň rok.

Člověk o ní získá povědomí, zařadí potřebné chování do svého života a naučí se technické věci. Vůbec nejdůležitější je ale prý vědět, jak konfliktu předejít. „Ne vždycky to jde, ale pokud má člověk nějaké znalosti, tak se z hodně konfliktů dá takzvaně vykecat, utéct, případně je nějak takticky vyřešit,“ řekl Mazal.

Stále však zbývá určité procento, kdy to prostě nejde. Pak je samozřejmě třeba se umět fyzicky bránit. „Nikdy nevíme, koho proti sobě máme. Snaha v kurzech tedy je ženy naučit ráznou obranu na nejcitlivější místa na těle,“ vysvětlil instruktor.