Odbor životního prostředí Městského úřadu Rakovník vydá v nejbližších dnech zákaz odběru povrchových a podpovrchových vod na zalévání hřišť, umývání aut, napouštění bazénů, ale i na zalévání zahrad. Už v květnu byl tento zákaz vydán v jedné z vesnic na Rakovnicku, teď bude platit po celém okrese. „Obdrželi jsme vyjádření od správce Povodí Vltavy, který na základě hydrologické situace doporučil vydání zákazu odběru povrchových a podzemních vod,“ řekla pro Rakovnický deník vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Městského úřadu v Rakovníku Miroslava Kučerová.

Hydrologická situace se určuje zejména podle hladiny vodních toků. „Průtok Rakovnického potoka je v těchto dnech menší, než zůstatkový průtok. Berounka se v úterý trochu zvedla, ale situace je také špatná,“ doplnila Miroslava Kučerová. Stav sucha je na Rakovnickém potoce vyhlášen, pokud jeho hladina dosahuje méně, než 56 centimetrů. Ve středu ráno byla hladina potoka už pod limitem, a to na 55 centimetrech.

Velmi teplé počasí panuje od začátku roku, kdy padaly na našem území první teplotní rekordy. Například na Tři krále se teploty pohybovaly přes 12 stupňů. S tím jak stoupají teploty, ubývají srážky. Rakovnicko se navíc nachází ve srážkovém stínu Krušných hor, takže situace je tu o něco ještě horší. V dubnu spadlo na Rakovnicku kolem deseti milimetrů srážek. Do poloviny května byly srážky na Rakovnicku na devětapadesáti procentech dlouhodobého normálu. Sucho koncem května vystřídaly prudké deště. Pršet začalo ale až tak, že za dvacet dní napršelo například v Chrašťanech 190 mililitrů srážek. Prudké deště příliš vláhy nepřinesly. Voda se totiž nestihne vsáknout do půdy a nadělá spíše škodu, nežli užitek.

S vodou mají problém i některé obce. Například do Městečka ji dováží dobrovolní hasiči v cisterně z Roztok. „Máme vodní zdroj v lesích. Vody je stále dostatek, ale v posledních letech klesá. I přesto se snažíme vypomoci okolním obcím,“ řekla starostka obce Lenka Peterková. A voda z Roztok putuje také do Karlova. „V Karlově je obecní studna, letos jsme tam vezli vodu už asi třikrát,“ vysvětlila Lenka Peterková.

Voda není také na Křivoklátě, kam jí dvakrát denně musejí v cisterně vozit z Lišan. „Vodu dovážíme denně už od velikonoc,“ uvedl starosta městyse Milan Naď. Se suchem bojují v obci už poslední tři roky. Řešením by byl nový vodovod, který chtějí na Křivoklátě vybudovat. „Od roku 2016 máme hotový projekt na stavbu kanalizace a vodovodu. Získali jsme dotace. Ale projekt je stále připomínkován některými občany, a tak nemůžeme začít se stavbou,“ vysvětlil Milan Naď.

S vodou na Rakovnicku by měly také pomoci retenční nádrže, jejich výstavba je ale teprve plánovaná a termín stavby není zatím znám. „Povodí Vltavy plánuje vybudování retenčních nádrží u Senomat a u Šanova,“ sdělila Miroslava Kučerová. Ty by měly sloužit k zadržení velkého množství povrchové vody, s kterou by se dalo následně nakládat.