Na vlastní činnost spolku, založeného krajem společně s několika vědeckými institucemi, je podle slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera určena suma vyčíslená na 31,9 milionu korun. „Obdobná částka jako v loňském roce,“ upozornil Draxler před hlasováním.

Obdobně jako inovační centra působící v jiných regionech má SIC mezi svými hlavními úkoly napomáhat propojování vědeckých a výzkumných pracovišť s inovativními firmami, jež poznatky expertů uvedou do praxe. „Cílem je přinést nové technologie do středočeských podniků, aby mohly nabízet služby a výrobky s vysokou přidanou hodnotou a zaměstnancům dávat vysoké mzdy,“ shrnula přínos nejenom očekávaný, ale i takový, který se už naplňuje, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Obdobná inovační centra působí i v dalších regionech – na rozdíl od jiných krajů je však útokem toto středočeského nabízet pomoc a podporu nejen podnikatelům a firmám, ale také obcím, městům a jejich starostům. Má tedy přispívat i k úsilí o budování „chytrého regionu“.

Deset milionů korun je přímo určeno k rozdělení v rámci dotační podpory spolupráce malých a středních podniků s odborníky – po pěti milionech v rámci programů inovačních a kreativních voucherů. V podstatě jde o dotační programy se zjednodušenou stránkou věci, jež v případě inovačních voucherů přispějí na spolupráci s výzkumnými pracovišti a u těch kreativních zase s lidmi, kteří se profesionálně věnují tvořivé činnost. Je totiž známo, že i skvělý výrobek se na trhu lépe prosadí, pokud má atraktivní design, líbivý obal, vtipnou reklamu a v zádech podporu moderních webových stránek nebo i mobilní aplikace.

I další peníze jsou pevně spjaty s konkrétními projekty. Účelovou individuální dotaci ve výši 8,4 milionu korun získává SIC na Smart akcelerátor II, navazující na dřívější stejnojmenný projekt. Cílem je dále prohlubovat dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami a podporovat tak inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a podnítit rozvoj spolupráce mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem. Dotace pokrývá jen část nákladů, jež jsou ve skutečnosti výrazně vyšší. „Osmdesát pět procent hradí Evropské unie,“ uvedl radní Draxler.

Dalších 1,5 milionu korun je vyčleněno na koučingový program PLATINN (v čemž se skrývá označení PLATform for INNovation). Založen je na pomoci experta (s dlouhodobými zkušenostmi z vlastního podnikání nebo vysokého managementu), který vlastníkům či manažerům menšího podniku poradí, jak správně nasměrovat úsilí k rozvoji firmy a její expanzi. „Bude možné nabídnout sofistikovanější pomoc příjemcům inovačních voucherů, firmám z periferních částí kraje i dalším skupinám,“ poznamenal k tomu Draxler.

O tom, co za poskytnuté peníze může kraj očekávat, by se zastupitelé měli podrobněji pobavit na svém lednovém zasedání. Nasvědčuje tomu alespoň reakce na výzvu Václava Melši (KSČM), který by právě v lednu rád slyšel více o výsledcích práce SIC v letošním roce. „Abychom věděli, co pro nás inovační centrum dělá – a za co,“ podotkl Melša. „Zprávu připravíme,“ reagoval slibem radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).