Mladé zájemce, kteří chtějí zlepšit své šoférské dovednosti a získat cenné zkušenosti, aby za ně nemuseli třebas draze platit v autoopravnách, či dokonce vlastní krví, čeká mimo jiné praktické cvičení v projíždění zatáčkou či v bezpečném brzdění (a to i na mokru), stejně jako umění vyhnout se překážce.

Nechybí však vzpomínka na výcvik v autoškole v podobě praktické jízdy v běžném provozu s komentářem instruktora. Dojde ale i na teorii – především na poučení o fyzikálních zákonitostech pohybu vozidla či osvěžení zásad dohledu na technický stav auta.

To vše pro mladé řidiče připravila asociace autoškol společně s policií a dalšími partnery (k nimž patří Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, Asociace dopravních psychologů ČR, BESIP a Platforma VIZE 0) v rámci osmihodinového zdokonalovacího výcviku v centrech bezpečné jízdy.

To středočeské je na Příbramsku (kde ještě zbývají poslední volná místa na termín 23. června); někteří obyvatelé kraje by to však mohli mít blíž třeba na polygony v Mostě, Sosnové, Pardubicích – nebo i v Jihlavě. Tam však většina nyní vypsaných termínů je už obsazena.

Zdroj: Youtube

Hana Rubášová z Policejního prezidia ČR považuje za velmi přínosné nejen jízdní zkušenosti získávané pod dohledem profesionálních instruktorů včetně zvládání možných rizikových situací, ale i probírání zásad bezpečné jízdy s dopravním psychologem.

„Nedílnou součástí je zvládnutí defenzivní jízdy,“ upozornila Rubášová, že čerstvým řidičům se dostane i důležitého poučení: zacházet s plynem tak, aby bylo nutno co nejméně šlapat na brzdu. Prostě: chovat se za volantem odpovědně. Dělat vše pro to, aby člověk dojel d cíle bezpečně a s nepoškozeným autem. A získal za volantem jistotu, avšak bez přehnané suverenity. Aby se stal machrem – ovšem takovým, který nemá potřebu machrovat.