ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nejvýznamnější středočeské stopy tohoto úspěchu vedou do Dolních Břežan, kde působí výzkumně vývojové pracoviště CARDAM (Center of Applied Research and Development for Additive Manufacturing) a do Poříčan, kde sídlí strojírenská společnost Beneš a Lát, jež se věnuje také technologiím pro vstřikování plastů. Ostatně – tato strojírna stála i u vzniku společnosti CARDAM, již založila společně s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR a Českou zbrojovkou.

Celkově spojilo své síly přes třicet českých firem, připomněla Štěpánka Filipová z ministerstva průmyslu a obchodu. I filtry jsou české; první vylisované polomasky budou dodány s filtrem účinnosti P3 společnosti Avec Chem z Pardubicka.

Z tiskáren do vstřikolisu

Na počátku byl úspěch expertů z CIIRC; Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Těm se za přispění partnerů z dalších vědeckých pracovišť podařilo vyvinout masku pro tisk na vyspělých 3D tiskárnách – a do výroby naplno zapojit nejen vlastní tiskárnu, ale i všech šest dalších strojů stejného typu, které se v České republice nacházejí (a dosud se používaly třeba při vývoji autodílů).

I když každá z těchto tiskáren dokázala udělat kolem 60 polotovarů pro kompletaci masky, potřeba byla a je podstatně vyšší. Proto došlo na úpravy původního modelu tak, aby byla možná sériová výroba na vstřikolisech. Nestačilo totiž jen podle původního modelu připravit formu na vstřikování plastů. Tvar masky bylo třeba přizpůsobit tak, aby ji z formy bylo možné bez obtíží vyjmout.

Zapojily se desítky firem

Vědecký ředitel CIIRC Vladimír Mařík si pochvaluje, jak se osvědčila spolupráce se společností CARDAM. „Tu s CIIRC spojuje nejen společné pracoviště v budově ČVUT, ale i vysoká profesionalita nutná pro vývoj a rychlou přípravu výroby,“ konstatoval. Jednatel společnosti CARDAM, která je pověřena kompletním zajištěním výroby, Ondřej Kurkin, připomněl, že dokončit vývoj produktu se podařilo během několika dnů.

„Jedná se o ryze český výrobek. Do procesu výroby se zapojily téměř dvě desítky společností; do příprav nějakým způsobem přispívaly až tři desítky organizací,“ připomněl Kurkin. S tím, že čísla nemusí být konečná: v závislosti na aktuální poptávce po maskách bude možné zapojit i další dodavatele. Průběžně se podle jeho slov ozývají firmy, které nabízejí k dispozici svou výrobní kapacitu.

Rychlost zavedení výroby rozhodně nemá jít na úkor kvality. Testovací zařízení pro kontroly před expedicí vyvinul tým Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Ohlasy na výrobu polomasek RP95-M

- Česká republika bude nyní schopná vyřešit nedostatek FFP3 ochranných pomůcek. To vše díky zapojení českých firem a v rámci zdrojů z České republiky. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k jejich mobilizaci – a propojit je také s příslušnými ministerstvy.

Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest
- Jsme si vědomi velkého výrobního potenciálu českého průmyslu a ekosystému firem zejména kolem automobilového průmyslu. Sériovou výrobu ochranných masek je možné využít jako dobrý signál pro celý svět; všude tam, kde je potřeba FFP3 prostředků nejvyšší ochrany.

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace
- České firmy budou moci díky investicím do navýšení výrobní kapacity již brzy pomoci při řešení situace s pandemií koronaviru nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi. Zejména v oblasti respirátorů a masek třídy FFP3 vzniká zajímavý vývozní potenciál. Vývozci speciálních masek či roušek a respirátorů s využitím nanomateriálů se tak mohou ve světě profilovat obdobně jako naši vývozci špičkových polohovacích lůžek či dekontaminačních prostředků.

Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod a EU