Jde o navrhované dotace z fondu včasné přípravy projektů mající umožnit připravit dokumentaci, který je podmínkou pro podání žádosti o dotaci z evropských fondů či státního rozpočtu. Přesně se rozhodnutí týká částek dosahujících v součtu 7 230 920 Kč.

„Obcím kraj pomůže s financováním projektové dokumentace nutné pro získání dotace z evropských fondů na projekty, na jejichž přípravu by samy neměly dostatečné prostředky,“ představil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) poslání nového dotačního programu kraje, zřízeného teprve v minulém volebním období: Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a Národního investičního plánu.

„Pokud to krajské zastupitelstvo schválí, žadatelé dostanou ihned vyrozumění a vyzveme je k podpisu smluv,“ připomněl, co bude následovat. Zastupitelé mají rozhodovat v pondělí 22. února.

Zatímco nejvyšší počet projektů navrhovaných k podpoře, celkem osm, se týká oblasti životního prostředí, největší objem peněz by měl být zacílen na vzdělávání; dohromady se jedná přes 4,5 milionu korun. Právě na podporu přípravu výstavby základních a mateřských škol Michalik upozorňuje obzvlášť.

„V některých částech kraje jich stále je akutní nedostatek,“ zdůraznil. Připomněl dále, že v oblasti životního prostředí převažovaly žádosti o podporu při budování vodovodních a kanalizačních sítí.

Dotace, které středočeští radní navrhují schválit krajskému zastupitelstvu

* Doprava (celkem 857 550 Kč):

- Žehušice – Audit zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Žehušice: 100 000 Kč

- Zdiby – Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení v lokalitě Brnky: 200 000 Kč

- Zdiby – Stavba pěšího propojení ulic Pražská a Průběžná: 200 000 Kč

- Zdiby – Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení v lokalitě Holosmetky II. etapa: 200 000 Kč

- Zdiby – Propojovací chodník stávající zástavby v ulicích Na Lada a Na Ladech: 157 550 Kč

* Životní prostředí (celkem 1 634 370 Kč):

- Malá Hraštice – Propojení kanalizačních stok v obci: 500 000 Kč

- Nedrahovice – Výstavba vodních nádrží na Trkovském potoce v katastrálním území Kamenice u Nedrahovic; projektová dokumentace: 159 720 Kč

- Louňovice pod Blaníkem – Hydrologický průzkum; posudek: 77 400 Kč

- Káraný – Višňovka odkanalizování: 52 500 Kč

- Hrusice – Posílení zásobování pitnou vodou; studie proveditelnosti: 130 500 Kč

- Plaňany – Zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hradenín II: 200 000 Kč

- Uhlířská Lhota – Vodovodní síť: 238 975 Kč

- Uhlířská Lhota – Kanalizační síť: 275 275 Kč

* Sociální oblast (celkem 200 000 Kč):

- Milovice – Výstavba S-centra: 200 000 Kč

* Vzdělávání (celkem 4 539 000 Kč):

- Roztoky – Dokončení projektové přípravy výstavby nové ZŠ Žalov: 840 000 Kč

- Přerov nad Labem – Mateřská škola; projektová dokumentace: 252 000 Kč

- Úvaly, Dobrovolný svazek obcí Povýmolí – Svazková škola Úvaly: 2 772 000 Kč

- Libiš – Dostavba základní školy: 150 000 Kč

- Libiš – Dostavba základní školy; projektová dokumentace: 525 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje