Většina dotačních fondů Středočeského kraje už má aktuálně vypsané výzvy – o 160 milionech korun se však ještě má rozhodovat na zasedání krajských zastupitelů 27. ledna. Jedná se o takzvané infrastrukturní fondy. V jejich rámci hejtmanství předběžně počítá s poskytnutím 110 milionů korun z krajského rozpočtu na obnovu, rozvoj a rozšiřování základních a mateřských škol a s 50 miliony korun na oblast označovanou jako „životní prostředí“ – tím se však rozumí především budování vodovodů, kanalizací a rozvoj čistíren odpadních vod. Lze očekávat, že tuto 50milionovou sumu budou někteří zastupitelé navrhovat zvýšit; s tím, že je třeba ušetřit jinde, aby právě zde bylo možno přidat.

43 obcí a měst se ucházelo o dotaci

Dotace na vodovody a kanalizace se dlouhodobě dostávají do takzvaného převisu žádostí: požadavků obcí a měst bývá podstatně víc, než by odpovídalo přichystané částce. V minulých letech proto krajský úřad stanovil koeficient, podle něhož byly nároky jednotlivých žadatelů o dotace kráceny. Jestliže však radnice dostaly výrazně méně peněz, než potřebovaly, pro leckteré z nich to znamenalo problém s rozjížděním zamýšlených projektů. Například loni, kdy bylo k dispozici také 50 milionů korun, avšak požadavky se sešly dohromady na téměř 279 milionů korun, byla podpora schválena 71 projektům – avšak s původními sumami seškrtanými na pětinu. Hned 43 obcí a měst, které prošly sítem posuzování žádostí, se ucházelo o dotaci v maximální možné výši pěti milionů – výsledkem však bylo schválení dotací ve shodné výši 897 378 Kč. Nejmenší částka pak připadla na obec Chýně z Prahy-západ: původně pro napojení na pražský vodojem žádala o dotaci ve výši 320 538 korun, což se scvrklo na 57 530 Kč. Podle opozičního zastupitele Věslava Michalika (STAN) je to tíživé zvláště u malých obcí. „Jestliže dostávají 20 procent požadované částky, může být problém tu akci dělat – nebo je to velmi zatíží,“ míní.

Žádat lze od 9. ledna

Již vypsáno je po rok 2020 devět dotačních výzev – vyhlášeny byly v prosinci a žádosti bude krajský úřad přijímat od čtvrtka 9. ledna. Jedná se o dotace s rozmanitým zaměřením, na něž je dohromady připraveno 180 milionů korun. Jde o peníze na podporu dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému, na kulturu a obnovu památek, pro příspěvky do oblasti sportu a volného času, ale také fondy prevence, životního prostředí a zemědělství, obnovy venkova a rovněž program financování ekovýchovných aktivit. Patří sem však také fondy spíše technického ražení, mající obcím usnadnit čerpání dotací z jiných zdrojů – od státu i z evropských fondů. Fond návratných finančních zdrojů nabízí obcím bezúročné půjčky na takzvané předfinancování projektů hrazených z dotací (peníze totiž obec dostane až po ukončení akce a jejím vyhodnocení, tedy dodatečně, avšak platit je třeba hned) a fond podpory včasné přípravy projektů. Ten je zase určen na vypracování podkladů, na jejichž základě bude žádosti o státní i evropské dotace možno podávat v budoucnu.

Existují také dva krajské fondy, které jsou takzvaně průběžné – schválené a vyhlášené pro celé volební období. Jsou jimi fond obnovy venkova (120 milionů korun) a hejtmanský fond určený na podporu rozmanitých akcí a také na zmírnění následků živelních katastrof (30 milionů).

Mimo uvedený dotační systém lze ještě od kraje získat takzvané individuální dotace na konkrétní projekty. Nižší částky schvalují středočeští radní, vyšší po jejich doporučení uvolňují zastupitelé. Často se při tom ozve volání po omezení individuálních dotací pouze na výjimečné případy – s tím, že by většina žádostí o peníze od kraje měla být posuzována společně s ostatními zájemci v rámci jednotných pravidel. Tak se dlouhodobě vyjadřuje opozice (ať je v této roli aktuálně kdokoli).

Spotřební daně a jejich správa: více ZDE: 

Krajské dotační fondy pro rok 2020
* Programy byly vyhlášené 9. prosince 2019 s příjmem žádostí o dotaci od 9. ledna 2020 (celkově 180 milionů korun):
- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému: 42 milionů korun
- Středočeský Fond kultury a obnovy památek: 20 milionů korun
- Středočeský Fond sportu a volného času: 24 milionů korun
- Středočeský Humanitární fond – tematické zadání Sociální oblast: 35 milionů korun
- Středočeský Humanitární fond – tematické zadání Zdravotnictví: 4 miliony korun (finanční prostředky fondu jsou zdvojnásobeny; v minulých letech šlo o dva miliony)
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství: 20 milionů korun
- Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů financovaných Evropskou unií 2021+ a z Národního investičního plánu: 30 milionů korun
- Středočeský Fond prevence: 5 milionů korun (nově zřízený fond na podporu neziskových organizací působících v oblasti protidrogové prevence)
* Infrastrukturní fondy, jež se mají schvalovat na lednovém zasedání krajského zastupitelstva (návrh 160 milionů korun):
- Středočeský Infrastrukturní fond – tematické zadání životní prostředí (s určením na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod): návrh 50 milionů korun
- Středočeský Infrastrukturní fond – tematické zadání podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol: návrh 110 milionů korun
* Fondy, do nichž se podávají žádosti průběžně během volebního období (v případě hejtmanského fondu do prosince 2020, u Fondu obnovy venkova do června 2020 (150 milionů korun):
- Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof: 30 milionů korun
- Středočeský Fond obnovy venkova: 120 milionů korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje