Již o prvním říjnovém víkendu se konaly ornitologické vycházky – někdy i s ukázkami odchytu ptáků a jejich kroužkování – v Mělníku, Průhonicích, u Uhlířských Janovic, kolem Žehuňského rybníka, podél Vltavy v okolí Veltrus a kolem Berounky u Srbska. Především tedy u vodních toků a ploch. Vedle sledování migrujících ptáků se účastníci dozvěděli hodně nejen o jejich dalekých cestách, ale také o tom, jak lidé mohou pomoci ohroženým druhům a jejich prostředí.

Protože Festival ptactva připravila Česká společnost ornitologická již po pětadvacáté, nechybělo ani ohlédnutí až k prvnímu ročníku v roce 1993. „Zjistili jsme, jaké druhy pozorovali první účastníci nejčastěji a kterých si nejvíce považovali,“ připomněla za ornitologickou společnost Zuzana Karlíková. „Zatímco před čtvrtstoletím obsazovaly první příčky kachny, špačci, husy a rackové, v současnosti poslední dva druhy z předních příček zmizely a nahradil je holub hřivnáč. Za velkou vzácnost už dnes nepovažujeme volavku bílou, ale o velkém štěstí můžeme mluvit, zahlédneme-li velké hejno čejek,“ upřesnila.

Gabriela Dobruská, která českou část mezinárodní akce koordinuje, doplnila, že letošní vycházky přinesly i několik skutečně ojedinělých zážitků. „Ozdobami letošního festivalu byli například jespák křivozobý a kulík bledý; ptáci hnízdící v arktické tundře,“ připomněla. S tím, že oba tyto druhy, řazené mezi bahňáky, se u nás v době podzimní migrace objevují sice vzácně, ale pravidelně. Zpravidla však lze zahlédnout pouze osamocené jedince.

Sázavský klášter.
Vyrazit za poznáním, či radši cvičit?