Ti k postupu do konečného hlasování schválili všechny projekty, jež vyhověly požadovaným náležitostem a splnily i podmínku zisku podpory v podobě padesáti „líbí se mi“ na facebookové stránce rozpočtu.

Jako neuskutečnitelné bylo vyřazeno celkem 38 návrhů: z toho 21 pro nesplnění podmínek, 15 stáhli sami navrhovatelé – a dva vypadly pro nedostatek lajků na facebooku. Se všemi projekty se lze seznámit na stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz (v Galerii projektů).

Historicky první participativní rozpočet kraje překvapil zájmem veřejnosti, poznamenala v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Počet přihlášených projektů předčil naše očekávání,“ konstatovala. „Velmi povzbudivé je i to, že projekty byly podávány rovnoměrně napříč územím Středočeského kraje a zapojily se velká města i obce,“ ocenila hejtmanka.

Záměry schválené radními, které se dohromady ucházejí o bezmála 43 milionů korun, nyní čeká finální hlasování veřejnosti. I to je důležité pro rozhodování o uskutečnění konkrétních záměrů, byť by je leckdo považoval za zbytečnou formalitu. S tím, že matematika je přece jasná: potřeba bude 43 milionů, k rozdělení je připraveno o sedm více, tak jaképak copak.

Kvůli spravedlivému dělení peněz mezi jednotlivé regiony kraje, stejně jako mezi malé obce a velká města, však pravidla stanoví, že se peníze budou rozdělovat podle územní působnosti obcí s rozšířenou působností (ORP), jichž je v kraji 26 – a v jejich rámci jsou ještě určeny tři velikostní podskupiny podle počtu obyvatel. Hlasování veřejnosti tak bude rozhodovat o pořadí projektů v rámci jednotlivých ORP a podskupin.

Hlasovat je přitom možné jak pro, tak i proti: každý má k dispozici pět hlasů kladných a dva záporné; všechny mají stejnou váhu. A zůstává jen na jeho rozhodnutí, zda je využije všechny. Pro jeden projekt je nicméně možné uplatnit nejvýše dva hlasy kladné a jeden záporný.

Hlasování, které bude trvat měsíc, odstartuje v sobotu. Zapojit se budou moci všichni občané s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje, pokud jim je 18 let a více. Většina účastníků zřejmě využije elektronickou formu na internetové adrese mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani, možná ale bude i písemná varianta v „papírové“ podobě.

Participativní rozpočet v číslech

- Původně bylo předloženo 164 projektů s požadovanou výší podpory dohromady 54 347 660 Kč, pro hlasování veřejnosti jich je schváleno 126 s celkovou hodnotou podpory 42 932 164 Kč. Průměrná finanční podpora na jeden postupující projekt činí 340 731 korun.

- Podle kategorií jsou navrhované projekty rozděleny: 54 Sport a volný čas, 33 Příroda, zeleň, 24 Doprava, 19 Kultura, 7 sociální služby, 5 vzdělání, 4 Zvířata, 2 Senioři a 16 Ostatní.

- Nejčastěji projekty předkládali přímo občané (45 procent), dále je iniciovali zastupitelé obcí a měst (35 procent), spolky (10 procent) – a z 10 procent také příspěvkové organizace kraje. Zapojena jsou území 25 obcí s rozšířenou působností z celkových 26 (kromě ORP Kralupy nad Vltavou).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje