Protože se vedení kraje přihlásilo k aktivnímu zapojení do úsilí o kompenzaci takzvané uhlíkové stopy, organizuje sázení stromů, přičemž k aktivnímu zapojení chce přimět i příspěvkové organizace kraje včetně škol. Nyní, kdy je čas přemýšlet o jarní výsadbě, se snaží získat pro tuto myšlenku i představitele středočeských obcí a měst. Aby přesvědčování bylo snazší, hodlá nabídnout i finanční dary.

Peníze jsou určené na následnou péči o vysazené stromy

Pravidla jejich poskytování nicméně bude třeba číst pozorně – peníze totiž vlastně nejsou určeny na práce spojené s kopáním jam a vkládáním kořenů do hlíny, tedy na samotné sázení stromů. Jde o podporu usnadňující následnou péči o vysazené stromy zaplacené z jiné dotace.

Plyne to ze středeční informace krajského úřadu o tom, že dar bude možné obci poskytnout „na nezpůsobilé výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 9/2019 Prioritní oblast 5, Životní prostředí ve městech a obcích“.

Patnáct set za jeden strom

Krajský úřad ve středu zveřejnil, že středočeští radní odsouhlasili a doporučují zastupitelům schválit zřízení nového Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů. Právě z tohoto fondu by měly obce získávat příspěvky ve výši patnáct stovek na jeden strom – přičemž se počítá s tím, že v novém fondu by bylo připraveno 750 tisíc korun. Částku upřesnil náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), k jehož kompetencím patří oblast financí.

Očekává, že pravidla pro poskytování darů by měla být vyhlášena 10. února – a první žádosti by obce mohly podávat od 1. března. „Výše fondu může být v případě zájmu navýšena,“ doplnil s tím, že žádat o krajské dary na výsadbu stromů by mělo být možné po dobu 15 měsíců: do 30. června příštího roku. „Formu daru jsme zvolili, aby se minimalizovala administrativa jak pro obce, tak kraj,“ poznamenal náměstek.

Podpora výsadby stromů má být příspěvkem kraje nejen k vyrovnávání teplotních extrémů a ke zlepšení kvality ovzduší, ale také k zadržování vody v krajině a k vytvoření kvalitního veřejného prostoru.

Představa o fungování fondu pro stromy

- Obec bude podávat žádost v návaznosti na konkrétní projekt výsadby podpořený ze Státního fondu životního prostředí. Jestliže obec uskuteční více těchto projektů, bude moci podat více žádostí o dary z krajského fondu – vždy příslušející ke konkrétním projektům.

- Žádost bude nutné podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky za účelem potvrzení autenticity (identifikátorem datové schránky Středočeského kraje je: keebyyf).

- Přílohou zprávy posílané datovou schránkou musí být dokument ve formátu pdf vygenerovaný z internetové aplikace ke krajským dotacím, opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele. Povinná příloha se datovou schránkou nezasílá.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje