Podařilo se získat grantovou podporu Evropské investiční banky, již bude Středočeský kraj čerpat jako první kraj v republice. A hejtmanství uspělo v plné výši svého požadavku, zdůraznila Jermanová. „Konkrétně jde o 2,5 milionu eur, upřesnila hejtmanka objem dotace. Přesná suma dosahuje 2 455 200 eur.

Peníze mají posloužit na zaplacení příprav modernizace rozmanitých krajských budov, jejímž cílem je dosáhnout výrazných – nejméně dvacetiprocentních – energetických úspor; zvláště při vytápění. Má jít o objekty sloužící rozmanitým organizacím: zvláště školám, muzeím, organizacím působícím v sociální oblasti i zdravotnickým zařízením.

Záruka od dodavatele

Předběžně zástupci kraje vybrali 120 staveb, jejichž vhodnost k zavádění úsporných opatření má posoudit pětice specializovaných firem (jež kraj aktuálně hledá ve výběrovém řízení). U těch, které projdou jejich výběrem, budou vypsána výběrová řízení na zpracování projektu konkrétních opatření a na jejich zajištění. Kdyby došlo na všech 120 vyhlédnutých objektů sloužících 77 různým krajským organizacím (případně na uplatnění srovnatelných náhradníků), odhadované náklady by se vyšplhaly celkem na 1,25 až 1,3 miliardy korun.

To je hodně, a tak krajští úředníci navrhují postupovat metodou EPC; zaručených energetických úspor. Znamená to, že firma, která opatření navrhla, zrealizovala a garantuje, že budou účinná, také nese výdaje – a zaplaceno dostává až následně: postupně z peněz skutečně ušetřených proti dřívějším nákladům, vysvětlil Jaroslav Cingr, vedoucí odboru řízení dotačních projektů. S tím, že takhle postupovat je jednou z možností. Tou druhou je, že investici kraj předfinancuje s využitím úvěru – a ten pak z dosahovaných úspor postupně splácí.

Příspěvek na přípravy úspor

Peníze však budou potřeba ještě předtím, než dojde na jednotlivé projekty. „Jen samotná příprava investice vyžaduje přípravné práce ve výši 60 milionů korun,“ podotkla hejtmanka. Právě k zaplacení této částky mají posloužit peníze získané prostřednictvím dotačního nástroje ELENA.

V souvislosti s jeho využitím Jermanová upozornila, jak výhodné to je. Kdyby se kraj ucházel o peníze z Operačního programu Životní prostředí, mohl by získat jen polovinu nákladů; spoluúčast žadatele zde představuje minimálně 50 procent. Naproti tomu ELENA zaplatí až 90 procent nákladů – což platí v případě splnění stanovených podmínek. K těm základním patří zahájení realizace podpořených projektů do tří let (s možností prodloužení na čtyři roky) od podpisu smlouvy s Evropskou investiční bankou a to, že náklady na realizaci musí minimálně dvacetinásobně překročit výdaje na přípravu podpořené dotačním nástrojem ELENA. Odborníkům z krajského úřadu se to zdá velmi reálné. I v případě nesplnění se však využití peněz z tohoto zdroje má vyplatit: to by kraj získal 70 procent nákladů.

Nejen levněji, ale i rychleji

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí a evropských fondů, potvrzuje, co už je nyní jisté: tím, že se kraj vydal „novou nevyšlapanou cestou výhodnějšího spolufinancování přípravy projektů“, má už nyní zaručeno, že ze zmiňovaných 60 milionů korun zaplatí maximálně třicet procent – přičemž se očekává, že díky splnění stanovených podmínek programu ELENA to bude pouhá desetina. „Předpokládáme, že podmínky splníme,“ konstatoval Kovács. Na otázku Deníku hejtmanka řekla, že to přispěje i k urychlení přípravných prací. „Nebudeme totiž muset hledat tolik potřebných peněz ve svém rozpočtu,“ vysvětlila.