Ucházet se o finanční podporu své činnosti mohou různé organizace – musí však jít o spolky, ústavy či obecně prospěšné společnosti exitující a pracující již nejméně rok. Nebude také možné pouze stát s nataženou rukou; žadatelé o dotaci budou muset přisypat i něco z vlastních peněz. Upozornil na to radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO), podle jehož slov platí pravidla sedmdesáti: dotace může činit nejvýše 70 procent uznatelných nákladů projektu a maximální částka na jednoho žadatele nesmí překročit 70 tisíc korun.

„Žádosti o finanční podporu práce s mládeží začne kraj přijímat již od 26. března 2018 poté, co bude dotační program zveřejněn na úřední desce,“ informoval Draxler. Žádost o poskytnutí příspěvku v rámci dotačního programu Podpora dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2018 bude ke stažení na webových stránkách kraje. Žádosti se pak přijímají do 11. května. Následovat bude práce hodnoticí komise, která navrhne radním úspěšné žadatele – a pro schválené uchazeče budou počátkem července připraveny k podpisu smlouvy.