Jde o čtveřici kamenných klenbových mostů z roku 1871 a 1873 mezi zastávkami Deštnice a Želeč nad potoky, lesními a polními cestami. „Všechny pocházejí z doby výstavby někdejší Buštěhradské dráhy v úseku z Lužné u Rakovníka do Žatce. Rekonstrukce vyjde na 62 milionů korun. Dokončení prací se plánuje v závěru příštího roku,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na trati jezdí osobní vlaky společnosti Die Länderbahn CZ mezi Jirkovem a Lužnou u Rakovníka, do 6. června je výluka. Cestující vozí autobusy. A to kvůli tomu, že jeden ze zmíněné čtveřice mostů se zboural. Jde o most přibližně tři sta metrů od Želče, kterým trať přechází nad polní cestou. Jeho technický stav neumožnil jeho zachování. V místě jsou teď koleje přerušené, v náspu zeje velká díra. V rámci rekonstrukce se nahradí železobetonovou prefabrikovanou klenbou o zhruba stejných rozměrech, jaké měla stará kamenná klenba.

Zbylé tři mosty se zachovají. „Při rekonstrukci těchto tří mostů se do otvoru klenby vloží nová ocelová flexibilní nosná konstrukce, která se ukotví do železobetonové základové desky. Prostor mezi ocelovým profilem a původní klenbou se vyplní betonovou směsí. Stavbaři dále provedou sanaci kamenného zdiva na vnější části podjezdu. Současně se položí nová dlažba z lomového kamene na dně podjezdu,“ popsala mluvčí.

Trať Praha – Kladno – Žatec – Chomutov pozbyla v minulých letech na významu, hlavně úsek mezi Žatcem a Lužnou u Rakovníka je méně využívaný. Úplně zmizely rychlíky mezi Prahou, Žatcem a Chomutovem, vytlačila je mnohem rychlejší doprava po silnici. Přesto trať svůj význam má, hlavně pro místní. „Naši obyvatelé vlaky využívají, doplňují se s autobusy. Dospělí s nimi jezdí do Žatce, děti zase ze školy z Měcholup,“ popsala starostka Deštnice Lucie Vokurková.

U Deštnice je jeden z nejzajímavějších mostů celé tratě. Jde o dvojitý železniční viadukt, v jeho spodní části protéká potok a horní slouží jako průchod polní cesty. Postavil se v roce 1887, původní viadukt voda podemlela. Rozsáhlou opravou prošel v roce 2007. Podobná technická památka se v ČR neobjevuje, obec Deštnice jeho motiv nechala vytisknout na turistické známky.

Oprava mostů na Žatecku není jedinou nynější větší investicí do železnice v okrese Louny. V současné době se pracuje také mezi Kryry a Vroutkem na Podbořansku, v létě mají na téže trati Žatec – Plzeň začít opravy mostů mezi Libočany a Žatcem a u Kněžic. Na prvně jmenovaném místě se zbourá most přes Ohři a postaví se nový. Podobně se to plánuje v příštím roce i s druhým mostem přes řeku u Žatce na trati do Lužné u Rakovníka.