Aktuálně platí verdikt Krajského úřadu Středočeského kraje, který koncem září v roli odvolacího orgánu pravomocně rozhodl o zastavení řízení. Obsáhlé odůvodnění lze shrnout stručně: spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo Babišovi prokázáno.

Naopak předchozí rozhodnutí Městského úřadu v Černošicích (což je obec s rozšířenou působností, pod kterou spadá premiérovo bydliště v Průhonicích) hovořilo o spáchání přestupku, za který byla vyměřena dvousettisícová pokuta. Přičemž černošické odůvodnění představovalo ještě větší objem popsaného papíru, než to z Prahy. Oba dokumenty jsou dostupné kterémukoli zájemci: v pondělí je krajský úřad zveřejnil na svém webu (a rozhodnutí o zastavení řízení rovněž rozeslal médiím).

V pátek písemnosti odešly datovou schránkou i na ministerstvo a nejvyšší státní zastupitelství. „Oprávněná úřední osoba, která rozhodla o přestupkovém řízení, v němž byl v postavení obviněného premiér Ing. A. Babiš, se rozhodla spis předat k možnému posouzení,“ informoval odpoledne krajský úřad.

Helena Frintová a Jan Nováček z kanceláře hejtmanky v tiskové zprávě informovali, že vedoucí oddělení přestupků krajského úřadu Petr Franěk se k tomu rozhodl „na základě tlaku médií a politiků, kteří prostřednictvím médií vyžadují přezkum rozhodnutí“. „Jde o krok, jehož účelem je zamezit veškerým spekulacím,“ uvádí tisková zpráva.

Sám Franěk v pátek zdůraznil, že za rozhodnutím očišťujícím Babiše si stojí. „Veškeré úkony v odvolacím řízení byly prováděny samostatně,“ odmítl nařčení z možných politických vlivů, kdy je opakovaně zdůrazňováno, že se o odvolání v kauze Babiše, předsedy hnutí ANO, rozhodovalo na úřadě kraje, kde je hejtmankou místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová.

K tomu již od února jak hejtmanka, tak ředitel krajského úřadu Jiří Holub zdůrazňují, že tato řízení jsou vedena v rámci přeneseného výkonu státní správy, do čehož samospráva, tedy volení politici, nemá právo ani možnost zasahovat. Přičemž Holub opakovaně připomněl, že takovou pravomoc nemá ani on coby ředitel úřadu.

„Přestupkovou agendou se zabývám od roku 1999, z toho od roku 2003 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jsem přesvědčen, že odvádím profesionální práci – a není mi lhostejné, pokud je mé rozhodnutí dezinterpretováno,“ upozornil na svou profesní kariéru vedoucí oddělení Franěk.

„Bylo učiněno zcela v souladu s právními předpisy České republiky,“ zdůraznil svůj pohled na věc. Očekává, že pokud se nejvyšší státní zástupce či ministerstvo posouzení spisu ujmou, následně veřejnosti oznámí výsledek, který dá za pravdu jeho stanovisku.

Přehled dokumentů ke kauze najdte ZDE.
Druhé černošické rozhodnutí najdete ZDE.
Zastavení řízení krajským úřadem najdete ZDE.