Kofinancováním se rozumí vlastní podíl příjemce dotace na celkových nákladech projektu – a díky přijetí dvoumiliardového úvěru by se podle Kovácsových slov mělo podařit dostat do středních Čech zhruba dvě miliardy z dotačních peněz. Jinými slovy – zhruba stejnou částku. Příští dotační období má proti tomu současnému výrazně posunout míru spoluúčasti. „Z nynějších 10 procent se to posouvá řádově k 50 procentům,“ upozornil Kovács, že se blíží konec časů, kdy na své projekty získává kraj dotace kryjící většinu nákladů: do budoucna to bude zhruba polovina.

Kovács dále připomněl, že od roku 2020 se očekává nárůst investic. Počítá se prý s výrazně proinvestičním rozpočtem. „Snaží se zhodnocovat majetek a splácet dluhy především v oblasti silniční infrastruktury,“ konstatoval náměstek Kovács.