V souvislosti s nynějšími pracemi se omezení provozu na silnici nemění, přibudou ale výluky na železniční trati. V pátek se vlaky zastaví od osmi ráno zhruba do 18. hodiny, od neděle pak budou práce pokračovat během nočních výluk (ty mají trvat vždy osm hodin, a to se začátkem v osm večer). Od úterka technici tyto výluky využijí ke spouštění ocelové konstrukce na pilíře mostu, což má být dokončeno v sobotu 23. února.

Most s evidenčním číslem 272-006 se rekonstruuje kvůli zvýšení možného maximální zatížení mostu, aby odpovídal požadavkům kladeným na důležitou dopravní spojnici, vysvětlil ve čtvrtek středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Zároveň budou podpěry mostu konstruovány tak, aby odolaly mimořádnému zatížení, které by mohl způsobit například náraz vykolejeného vlaku,“ poznamenal, že projektanti brali v úvahu i možné katastrofické scénáře.

S dokončením stavby se počítá letos na sklonku léta; nejpozději v září. Náklady dosahují 276,3 milionu korun – přičemž 85 procent z této sumy představuje podpora z fondů Evropské unie.