Každý jsme jiný a cesty osudu mohou být rozmanité. Přesto lze mezi jednotlivými regiony středních Čech najít poměrně výrazné rozdíly v tom, jakého věku se tam lidé většinou dožívají.

Jednoznačně dané výpočty

Nejde o hodnocení vyplývající z posuzování dostupnosti zdravotní péče, životního stylu či třeba z názorů, jak zdravé je v různých oblastech životní prostředí. Jedná se o nezaujatou, čistou matematiku: o výpočty statistiků vycházející z úmrtnostních tabulek.

Získaná čísla pojmenovávají, jak se věci mají; nezaujatě, bez dalších komentářů. Ukazují současně, jak se takzvaná střední délka života dlouhodobě prodlužuje. Rekordně stoupla od počátku tisíciletí u mužů na Praze-východ, a to o 5,23 roku; na Příbramsku mužům vzrostla naděje dožití o 4,56 roku. V případě žen vévodí Berounsko s navýšením o 3,78 roku a Praha-západ s 3,65 roku života navíc.

Fakt, že blízkost metropole dává naději na dlouhověkost, potvrzuje shrnutí Pavla Hájka, stojícího v čele oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj.

„Nejdéle žili ve Středočeském kraji muži v okolí hlavního města, kde navíc střední délka života rostla mezi lety 2001 a 2018 z celého kraje nejrychleji. Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána na Kutnohorsku, kde došlo zároveň k nejnižšímu nárůstu. V případě žen byla nejvyšší naděje dožití zaznamenána v okresech kolem Prahy a na Mladoboleslavsku, nejkratší v okrese Kladno,“ konstatoval.

Rozdíly mezi pohlavími

„V souhrnu nejvyšší naději dožití u mužů vykazoval okres Praha-východ, který se umístil v roce 2018 mezi 77 okresy republiky na třetím místě, u žen to byl okres Praha-západ na jedenáctém,“ upozornil Hájek. Rozdíly mezi pohlavími nezdůraznil náhodou: takzvaná střední délka života je u žen dlouhodobě vyšší než u mužů.

Nejdelší byla pro výpočtové období let 2014 – 2018 ve středních Čechách zaznamenána u mužů na Praze-východ: 77,49 roku. Vyšší hodnotu statistici hlásí v rámci celostátního srovnání pouze pro Prahu (77,87) a okres Hradec Králové (77,81). V závěsu je i Praha-západ: 77,33 roku. Protipól pak v rámci středních Čech představují Kutnohorsko a Kladensko.

V ženské kategorii mají střední Čechy v celorepublikovém srovnání méně příznivé postavení. Krajské prvenství drží Praha-západ (na zmiňované 11. příčce) s 82,59 roku. Následují Mladoboleslavsko (81,94) a Praha-východ (81,85). Nejnižší naději dožití žen nabízejí v kraji Kladensko a Mělnicko.

Aktuální naděje dožití ve středočeských regionech

Okres Muži (věk / navýšení) Ženy (věk / navýšení)
Benešovsko 75,44 / 3,51 81,65 / 3,48
Berounsko 75,91 / 4,22 81,47 / 3,78
Kladensko 75,36 / 3,70 80,77 / 2,56
Kolínsko 75,96 / 4,13 81,51 / 3,18
Kutnohorsko 75,17 / 2,32 81,73 / 2,54
Mělnicko 75,77 / 3,75 81,05 / 2,70
Mladoboleslavsko 76,53 / 3,42 81,94 / 2,72
Nymbursko 75,59 / 3,40 81,47 / 3,22
Praha-východ 77,49 / 5,23 81,85 / 3,35
Praha-západ 77,33 / 4,24 82,59 / 3,65
Příbramsko 75,95 / 4,56 81,56 / 3,16
Rakovnicko 75,76 / 4,08 81,37 / 3,19


Zdroj: Český statistický úřad; navýšení ukazuje rozdíl mezi výpočty pro období let 2001 – 2005 a 2014 – 2018