V tomto případě se jedná o možnost získat peníze, jež umožní nasytit děti zdarma. Čili: dát najíst i dětem, jimž by rodiče nemohli zaplatit školní stravování. Má to i další rozměr: tyhle děti nezůstanou s kručením v žaludku někde sedět osamoceny, když jejich spolužáci jdou společně do jídelny. A ani jim nepřijde na mysl, že pro každého to nemusí být samozřejmost…

Odpověď na úvodní otázku je vlastně jasná – a známá už z minulých let: zapojení kraje do projektu Obědy do škol. To už se osvědčilo v minulých letech – a radní rozhodli, že kraj by měl pokračovat. Přesněji: schválili takové doporučení pro středočeské zastupitele, na nichž bude konečné hlasování o podání žádosti o poskytnutí příspěvků.

„Zaplacení oběda je přímou podporou dětí ve věku tři až 15 let ze sociálně slabých rodin, které by si jinak školní stravování nemohly dovolit,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), že je to správná cesta. Která kraj navíc nestojí ani korunu: potřebné peníze lze získat z evropských peněz a ze státního rozpočtu: z 85 procent jsou hrazeny z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a zbylých 15 procent doplatí stát.

„Podle předpokladů bude do projektu ve Středočeském kraji zapojeno celkem 1340 dětí,“ sdělila Deníku Helena Frintová z krajského úřadu. S tím, že na jídlo pro ně by se dalo získat 6,79 milionu korun. V novém školním roce by se přidalo celkem 188 mateřských a základních škol včetně gymnázií – a také 14 školních jídelen. „Z toho partnerskou organizací pro kraj je 146 škol a gymnázií a 14 jídelen. Některé školy a školní jídelny jako samostatné subjekty zastřešují zapojení více škol najednou,“ vysvětlila čísla náměstek Michalik. „Není to malý počet. Naopak se ukazuje, že opětovné využití projektu a pomoc dětem a žákům, jejichž rodiny se ocitly v nouzi, má smysl,“ zdůraznil.