Podle statistiků se počet ubytovaných hostů meziročně zvýšil o 11,1 procenta, zatímco počet strávených nocí jen o 10,3 procenta. Jeden návštěvník v průměru ve středních Čechách strávil 2,36 noci, což je pod celorepublikovým průměrem (ten dosahuje hodnoty 2,61), připomněl Ondřej Junášek z krajské správy Českého statistického úřadu. „Nejdelší pobyty byly zaznamenány v červenci (2,94), naopak nejkratší dobu trávili hosté v ubytování v červnu (2,05),“ konstatoval.

Samotná návštěvnost kraje se však zvyšovala celoročně. Největší nárůst počtu hostů ve srovnání s rokem 2017 zaznamenali statistici v březnu; počet strávených nocí se meziročně nejvíc zvedl v říjnu. Stejně jako v uplynulých letech ovšem byly největší počty hostů a současně i nejdelší pobyty zaznamenány v červenci (tehdy přijelo 164,5 tisíce návštěvníků, kteří v kraji strávili 484,1 tisíce nocí; bezprostředně následuje další prázdninový měsíc, srpen se 158,2 tisíce ubytovaných – a naopak nejslabší byl leden s 48,8 tisíce).

Celkově se ve středních Čechách loni ubytovalo 1 135 224 návštěvníků; ve srovnání s předloňskem tedy přijelo o 113,9 tisíce hostů více. Celkový počet strávených nocí dosahuje 2,68 milionu.

Tři čtvrtiny návštěvníků představovali takzvaní rezidenti, tedy tuzemští hosté z jiných krajů. Jejich počet se meziročně se zvýšil o 76,2 tisíce osob, což dělá nárůst 9,8 procenta. Větší nárůst – 15,5 procenta – však ukazuje zájem hostů z ciziny, jichž přibylo o 37,7 tisíce.

Nejčastějšími návštěvníky zůstávají Němci; masivně přibývající Číňané (jejichž počty se téměř zdvojnásobily) se však dostali už na druhou příčku, když na třetí pozici odsunuli Slováky. Stále však platí, že návštěvníci z jihovýchodní Asie zůstávají jen velmi krátce: Jihokorejci v průměru 1,33 noci a Číňané 1,38. Tradiční také zůstává, že naopak nejvíce času v kraji stráví lidé přijíždějící z Ruska (4,33) a Izraele (4,16). Mimochodem – cizinci jako celek pobyli v průměru 2,20 noci, zatímco domácí neboli rezidenti dosahovali 2,41 noci.

Lázeňská ubytovací zařízení ve středních Čechách navštívilo loni 28 904 hostů, což představuje meziroční nárůst o 8,3 procenta. Jestliže se však počet přenocování proti roku 2017 zvedl jen o 0,6 procenta, ukazuje to na další zkracování pobytu; tento trend byl totiž patrný už předloni. Zkracování pobytu potvrzuje i Junášek ze statistického úřadu: „Došlo k poklesu průměrného počtu přenocování jednoho hosta z 8,4 noci za 2017 na 7,8 noci za rok 2018.“

Nejběžnější návštěvníci kraje z ciziny v roce 2018

- Němci 23,0 procenta
- Číňané 11,9 procenta – jejich počet meziročně vzrostl o 94 procent
- Slováci 11,6 procenta
- Poláci 6,7 procenta
- Rakušané 5,1 procenta – jejich počet meziročně poklesl o 6,4 procenta
- Jihokorejci 4,5 procenta – jejich počet meziročně poklesl o 6,6 procenta
- Nizozemci 3,3 procenta
- Maďaři 2,9 procenta
- Rusové 2,5 procenta
- Italové 2,3 procenta

Zdroj: Český statistický úřad