Konkrétně jde o program podpory revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití, s nímž přichází SFPI: Státní fond podpory investic. Přispět má k přeměně nevyužívaných lokalit ve vlastnictví obcí na atraktivní území, které bude sloužit lidem. Mohou tam vzniknout veřejně přístupný park, objekty sloužící sportu, kultuře či vzdělávání i další prvky občanské vybavenosti. Tento program vlastně navazuje na dotační titul, který loni i předloni vyhlašovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Žádosti o peníze – může jít o dotaci, bezúročný úvěr i jejich kombinaci až do výše 50 milionů korun – k nimž jsou potřebné informace dostupné na webové adrese sfpi.cz/brownfieldy, bude SFPI přijímat od počátku března do konce dubna. Je přitom dobré vědět, že se se nemusejí týkat jen nemovitostí, které obce už vlastní. Za získané peníze je také mohou vykoupit.

„Rád bych obce vyzval, aby se na nás neváhaly obrátit,“ vzkazuje Snížek jménem hejtmanství starostům a jejich týmům. „V rámci možností se budeme snažit vyjít obcím vstříc a s regenerací brownfieldů pomoci,“ ujišťuje, že pomoc kraje je k dispozici. Zájem ostatně mají všichni společný: přispět k regeneraci zanedbaných lokalit, rozvoji regionu ochraně zemědělské půdy.