Stejně jako minule (na červencovém jednání) nechyběl ani ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Šéf resortu tedy dobře ví, co Jermanová žádá především: zintenzivnit práce na zajištění potřebných dokladů a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí staveb D3 0301 – 0305/I. „A zejména aby byly zadány přípravné geologické práce a další průzkumné práce pro navazující projektový stupeň, a to z důvodu maximálního urychlení přípravy stavby tak, aby byl dodržen termín zahájení staveb v roce 2024,“ připomněla slova Jermanové Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

To, že se proti vedení trasy D3 Posázavím ozývají protestní hlasy ze strany zástupců ekologických iniciativ, spolků i některých obcí, nemůže podle hejtmančina přesvědčení přípravy zpomalit. Jiné řešení než vybudování dálnice Jermanová nevidí jako reálné. A to ve schválené trase, kde již byly vzaty ohledy na spoustu námitek; proto se také chystá řešení, jež kvůli tunelům a mostům vychází jako nákladné, vysvětlila Deníku přednedávnem. Ministr Kremlík se ve čtvrtek projevil jako spojenec: mimo jiné zdůraznil podporu ministerstva i osobní úsilí o prosazení legislativních změn umožňujících zrychlení a zjednodušení investorské přípravy liniových dopravních staveb.

Z červencového jednání pracovní skupiny pro urychlení výstavby dálnic na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.
Klíčové pro střední Čechy je dobudování čtyř dálnic

Jedním z hlavních témat jednání na středočeském hejtmanství se podle informace krajského úřadu stalo zhodnocení aktuálního stavu investorské přípravy dálnice D3 v Jihočeském a Středočeském kraji – včetně plnění harmonogramu prací na obchvatu Českých Budějovic. „Zástupci Jihočeského kraje trvají na plnění harmonogramu přípravy a realizace dílčích staveb dálnice D3 v úseku České Budějovice – Dolní Dvořiště,“ připomněla Frintová.

Stranou pozornosti nezůstal ani budoucí úsek dálnice D4. Martin Janeček z odboru strategie ministerstva dopravy shrnul aktuální stav investorské přípravy dílčích staveb. Závěr? Příprava pokračuje podle stanoveného harmonogramu, aby byl soubor staveb zprovozněn v roce 2023. Janeček také pohovořil o financování formou PPP (Privat Public Partnership) s využitím peněz soukromého sektoru. Ten by měl dálnici zaplatit i postavit – a zpočátku také provozovat a udržovat.

Účastníci koordinační schůzky k urychlení dostavby D3 a D4
- Vladimír Kremlík (za ANO), ministr dopravy
- Martin Janeček, odbor strategie ministerstva dopravy
- Stanislav Krčil, Ředitelství silnic a dálnic – ředitel správního úseku
- Tomáš Gross, Ředitelství silnic a dálnic – ředitel závodu Praha
- Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), hejtmanka Středočeského kraje
- Josef Knot (TOP 09), první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
- Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
- Lukáš Svoboda, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – rozvoj silniční sítě a externí financování
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto
Kolem krajského úřadu bude rušno, úředníci nepůjdou do práce
Ilustrační foto
Mimořádně nízká nezaměstnanost ještě více poklesla