Ty pomoc prostřednictvím vyhlášky vítají a třeba v Osečku na Nymbursku, kde se předloni konala zřejmě největší nepovolená technoparty ve středních Čechách, se ji chystají přijmout co nejdříve. „Samozřejmě máme obavy, aby se něco takového u nás neopakovalo. Možných a vhodných luk je v našem okolí stále dost,“ říká místostarosta Armin Delong.

Povinnosti účastníka

Čím tedy nová vyhláška komplikuje situaci organizátorům setkání technařů a naopak pomáhá obcím? Podle ministerstva vnitra jsou to hlavně jasně stanovené povinnosti organizátora a nově také účastníka akce. Pokud obec na základě vzoru vyhlášku vytvoří, jasně tak například stanoví, která osoba je považována za organizátora a jaké má povinnosti. „Tedy, že například musí být v době konání akce na místě, musí zajistit adekvátní označenou pořadatelskou službu, dostatečný prostor pro parkování, jasné označení pozemku, kde se akce koná atd. Obec také může stanovit, v jakém čase musí pořadatel produkci přerušit,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Její slova potvrzuje i ministr vnitra, který zdůraznil, že nejde o boj proti hudebnímu stylu. „Nebojujeme proti hudbě, ale proti bezohlednému chování. Nastavujeme pravidla, která chrání obyvatele obcí, jejich majetek i jejich právo na klidné bydlení a spánek,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že problémy s narušováním pořádku a nočního klidu při technoparty už jsou v létě pro obce neúnosné.

Novinkou je definice účastníka akce a jeho povinností. Dosud ukládaly vyhlášky povinnosti pouze organizátorovi, což bylo pro regulaci i vymáhání práva neefektivní. Za nedodržení povinností může být nově účastník pokutován na místě až do 10 tisíc korun, ve správním řízení do 100 tisíc korun. Mezi vyjmenované povinnosti patří například ukončit aktivní účast na akci neprodleně poté, co je prokazatelně informován, že není dán právní důvod užívání místa, kde se akce koná. Nebo ukončit účast na akci, jestliže dochází k nadměrnému obtěžování osob žijících v zastavěné části obce nadměrným hlukem, prachem, či vibracemi. A v neposlední řadě musí uposlechnout pokyny organizátora či zástupce obce, směřující k zajištění veřejného pořádku.

Vyhlášku přijmeme co nejdřív

V Osečku se chystají vyhlášku přijmout v co nejrychlejším čase. „V tuto chvíli už ji mají zastupitelé doma k prostudování. Nepočítáme s tím, že bychom v ní chtěli dělat nějaké zásadní úpravy. I s tím už máme zkušenosti, jednu takovou už nám ministerstvo vnitra zrušilo,“ říká místostarosta Armin Delong. Na příjezdové cestě k lukám, které byly předloni k technoparty využity, chtějí umístit také dopravní značku se zákazem vjezdu. „Ještě čekáme na vyjádření dopravní policie, ale to by taky mohl být jeden z účinných nástrojů,“ říká Delong.

Je to i o toleranci

Jeden z tanečníků, který se předloňské technoparty u Osečka zúčastnil, si myslí, že nová vyhláška je sice nástrojem do rukou obcí, ale vítězit by měl rozum a dohoda. „Je to také trochu o toleranci jedné skupiny obyvatel ke druhé. My samozřejmě nechceme nikoho záměrně obtěžovat, nic neničíme, všechno po sobě uklízíme. Chápu, že někomu je ta hudební produkce třeba v noci nepříjemná, ale je to také o té toleranci. Jsou to třeba jen dvě noci v roce,“ přimlouvá se za větší pochopení u lidí žijících v okolí konaných technosrazů.

CO POVAŽUJE VYHLÁŠKA ZA AKCI
Akcí se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména zajištění a zprostředkování poslechu a samotný poslech této hudby a tanec, s předpokládanou účastí nejméně ...... osob, která od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, dle důvodného očekávání přesáhne dobu 24 hodin, a při které se předpokládá, že může docházet k obtěžování osob žijících v sousedství či okolí místa akce nad míru přiměřenou poměrům zejména hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi. Akcí není shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.