Jde o chat neboli elektronickou debatu s jedenácti astronomkami a astrofyzičkami, z nichž většina působí přímo v Ondřejově; pouze dvě z nich mají hlavní pracoviště na pražském Spořilově.

Astronomický ústav současně členky svého týmu představuje, a to jak z pohledu jejich vědecké specializace, tak i jejich zájmů pro volný čas. Ostatně vědkyně jsou připraveny odpovídat zvědavcům nejen na dotazy ke svému výzkumu či k dění na nebi obecně; nevyhnou se ani pozemským záležitostem. Třeba tomu, jak se jim žije v naší zemi – ne všechny se zde totiž narodily.

Česky se zájemci mohou domluvit se Soňou Ehlerovou, Marií Karjalainen, Petrou Sukovou, Janou Kašparovou, kterou návštěvníci dnů otevřených dveří na ondřejovské hvězdárně znají i z osobních setkání, Martinou Pavelkovou, jež si k roli pozorovatelky na Sluneční patrole přibírá ještě roli průvodkyně na hvězdárně a popularizátorky – a čeština neznamená problém ani pro Brankicu Kubátovou, i když je ze Srbska.

Spolehlivě v angličtině, ale často i v jiných jazycích, které jsou jejich mateřštinou, lze komunikovat dalšími vědkyněmi, jež k nám přišly bádat z ciziny. Jsou jimi Marta García Rivas pocházející ze Španělska, Tiina Liimets původem z Estonska, Emily Moravec se Spojených států amerických, Galina Motorina z Ruska a Julieta Sánchez Arias z Argentiny.

K pozvání na chat s astronomkami se připojuje i Středočeské inovační centrum – a nikoli pouze z toho důvodu, že Astronomický ústav AV ČR patří k jeho zakladatelům. S vědkyněmi, které tam přišly pracovat z ciziny, je tým inovačního centra v kontaktu v rámci svého projektu SIC Welcome Office.

Ten je založen na vytvoření komunity expertů ze zahraničí, kteří nyní působí ve vědeckých a výzkumných centrech ve středních Čechách – vedle astronomie zaměřených třeba na biomedicínu nebo fyziku – pro něž pořádá takzvané meetupy. Setkání lidí s podobnými zkušenostmi, zájmy, ale někdy i problémy.

Účastníci mohou poznávat nové přátele i sdílet zkušenosti a pocity ze života v České republice – a současně je pracovníkům ze zahraničí také možné pomoci zprostředkováním praktických rad ke zdejší legislativě, pomoci s ubytováním a vůbec přispět k tomu, aby se ve Středočeském kraji cítili jako doma. Dříve se meetupy odehrávaly „naživo“, avšak v rámci opatření proti šíření koronaviru se konání přesunulo do on-line prostředí.