Jak uvedli představitelé kraje, druhý seminář k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje se bude konat dne 27. srpna 2019 od 13:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva kraje č. 1096 v prvním patře na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Seminář k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje je určen zejména pro starosty obcí, příspěvkové organizace obcí a dobrovolné svazky obcí.

Obsah semináře bude zaměřen na podání základních informací a konzultací k dotačním programům Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP pro oblast životního prostředí a dopravy, Poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů a Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat na tomto odkazu.