„Obchodování probíhá v sekci Dřevařská burza formou nabídkových aukcí,“ upřesnil mluvčí burzy Martin Soukup. Samotná burza se dřevem funguje v Kladně již od roku 2005 – a od jejího otevření bylo uzavřeno přes čtyři tisíce kontraktů dohromady za více než 4,8 miliardy korun; jednalo se o dodávku 2,7 milionu metrů krychlových dříví.

Novinka v podobě elektronického systému, který zatím umožňuje obchody od minimálního množství 30 kubíků, přináší zásadní inovaci trhu, vysvětluje ředitel úseku burzovních obchodů ČMKB Tomáš Vlček. „Obchodování se tím kapacitně rozšiřuje, zrychluje a zjednodušuje,“ konstatoval. „Vzhledem ke složité situaci v lesnicko-dřevařském sektoru vlivem dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity jsme přistoupili k radikálnímu snížení transakčních nákladů. Kupující například nejsou zatíženi žádnými burzovními poplatky; obchodování mají zdarma,“ upozornil dále.

Vlček v souvislosti s burzovními aukcemi upozorňuje i na servis, který kupujícím poskytují takzvaní dohodci – makléřské společnosti burzy. „Jejich rolí je asistence už při vstupní registraci; následně kupujícím zajišťují informační podporu a přebírají administrativu při uzavírání smluv,“ uvedl obchodní ředitel. S upozorněním, že k výhodám burzovního prostředí dále patří i jistota dodržení kontraktu či anonymita obchodování.

Komoditních burz je v rámci republiky více; známá je například pražská KBP. I ta nabízí obchodování v sekci dříví a dřevní hmoty. Kladenskou komoditní burzu, jež patří k největším, dobře znají nejen lidé z podnikatelského prostředí, ale i zástupci samospráv. Jak středočeské hejtmanství, tak radnice se prostřednictvím nákupů na této burze snaží snižovat výdaje za elektřinu a plyn.

Třeba zástupci měst Kladno, Slaný a Rakovník se dokonce domluvili na společném postupu, aby se v rámci využívání této možnosti podařilo dosáhnout co nejvýhodnější postavení z pozice většího odběratele. Energii nejen pro radnice, ale i městské organizace, školy, knihovny, kulturní domy či třeba vlastní vodárnu nebo čističku, však v Kladně nepořizují pouze Středočeši. Úspory, jichž se zde podařilo dosáhnout, si čerstvě pochvaluje třeba také Magdaléna Peterková (za KDU-ČSL), která je starostkou v České Třebové v Pardubickém kraji. Více než dvacetiprocentní snížení nákladů pro rok 2021 ve srovnání s letošním rokem vyčíslila na úsporu pro městský rozpočet ve výši 2,35 milionu korun. Pětinové zlevnění pro příští rok, jehož se tehdy podařilo dosáhnout právě s využitím kladenské burzy, v dubnu oceňovala rovněž středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).