Obcím do tisíce obyvatel, které se dostanou do nesnází s penězi (dotace se totiž proplácejí až po dokončení projektu, nicméně platit je třeba dřív) kraj nabízí krátkodobou bezúročnou půjčku v rámci fondu návratných finančních zdrojů.

Loni takto kraj mimořádně vypomohl obci Plchov, jež peníze na pokračování v projektu budování kanalizace nutně potřebovala – a protože se tento postup osvědčil, stejná nabídka je nyní určena i ostatním malým obcím v rámci krajského dotačního systému. K dispozici na tyto půjčky, jež neuvolněnému starostovi, který práci pro obec dělá vedle svého zaměstnání (a tudíž se nemusí podařit vždycky vše přesně uhlídat), mohou výrazně pomoci, je 50 milionů korun.

Náměstek Kovács upozornil i na další novinku, a to fond podpory včasné přípravy projektů. V jeho rámci mohou obce získat peníze na práce spojené se záměry, které teprve chystají – s plánovanou realizací za dva, tři či i čtyři roky – a o dotace na ně budou žádat teprve v budoucnu. Už nyní lze podle Kovácsových slov získat peníze na přípravu záměrů v rozmanitých oblastech: boj se suchem, podpora zadržování vody v krajině, budování záchytných parkovišť P+R. Do budoucna by měly přibýt i oblasti energetiky a nakládání s odpady.

„Je to velká příležitost pro celý náš region,“ hodnotí podporu včasné přípravu projektů náměstek Kovács. S důrazem na to, že dotační štěstí přeje připraveným: když je vyhlášen konkrétní dotační titul, bývá často pozdě zamýšlet se, s jakým projektem by bylo možno přijít.