Je to příležitost udělat něco pro přírodu, poznat nové lidi – a třeba se i poučit, poznamenala Bartošová, jež odkazuje na podrobnější informace na webu vikendproprirodu.cz. Tam lze najít i kontakt na organizátory jednotlivých aktivit.

Ve středních Čechách se chystá sekání orchidejové louky na Říčansku, a to v lokalitě Vojkov (pozor: jedná se Vojkov na Praze-východ; u Tehova). Tam Základní organizace ČSOP Ekocentrum Říčany plánuje práce od 9. do 16. července. Na 9. července je také ohlášen dobrovolnický shrab sena v Praze, a to v mokřadu Na Beránku. V hlavním městě se také konají Šárecké dobrovolnické víkendy pro přírodu, a to v Lysolajích každou sobotu až do sklonku ledna. Už z termínů je zřejmé, že práce jsou velmi rozmanité.

Kampaň Víkendy pro přírodu (jejíž akce se však nemusejí konat jen o víkendových dnech) propojuje dobrovolníky ochotné nabídnout své ruce s organizátory akcí v terénu po celý rok. Právě v létě bývá těchto aktivit nejvíce, a to po celé republice.

Vedle akcí v Praze a okolí upozorňuje Bartošová třeba na tradiční kosení v Bílých Karpatech, Martinické kosení v Martinicích u Proseče či další stálici na stepi Syslovce – nebo vícedenní Olešenku i s večerním doprovodným programem. Bartošová však zve i na Benešovsko, konkrétně k Načeradci: „V Horní Lhotě u Vlašimi se s hráběmi také neztratíte; pomoc dobrovolníků zde uvítají mokřadní louky.

“Upozorňuje také na další akce: v srpnu na tradiční výpravu do okolí pískového lomu v Ondraticích na Prostějovsku, na dobrovolnický víkend na Javorovém v Moravskoslezských Beskydech, kde doprovodný program nabídne výrobu dřevěných lžiček a bosobot, či na zakončení léta v Bečovské botanické zahradě s budováním environmentálních prvků v genofondovém sadu.