Vyplývá to z informace krajského radního pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičky (ČSSD). „Chtěli bychom dostat finanční dotace pro celkem dvanáct projektů našich příspěvkových organizací v oblasti kultury,“ připomněl Horčička seznam plánů celkem pěti muzeí, který již kolegové v radě schválili. „Sami bychom je kofinancovali částkou ve výši 1,2 milionu korun,“ doplnil.

S nejvyšší částkou z vlastních peněz kraje se počítá na opravu fasády zámku Růžkovy Lhotice nedaleko Čechtic na Benešovsku; jde o 462 650 Kč, které by mělo obdržet Muzeum Podblanicka ve Vlašimi. Srovnatelnou sumu z krajského rozpočtu, přesněji dva příspěvky, jež oba převyšují dvě stě tisíc, by na své záměry mělo získat také Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (jež navíc předkládá ještě dva projekty na nákup vybavení, u nichž by se kraj měl podílet na financování shodnými částkami 10 tisíc korun).

Projekty středočeských muzeí s očekávanou podporou ministerstva kultury

- Regionální muzeum v Kolíně – nákup sbírkového předmětu (barokní plastiky Ukřižování Krista): náklady 158 000 Kč; z toho požadavek na dotaci 110 000 Kč

- Regionální muzeum v Kolíně – vydání publikace Lidové písně Kouřimska II.: náklady 244 875 Kč; z toho požadavek na dotaci 137 152 Kč

- Regionální muzeum v Kolíně – projekt Bitva u Kolína, válečnictví habsburské monarchie v polovině 18. století: náklady 114 000 Kč; z toho požadavek na dotaci 46 000 Kč

- Muzeum Podblanicka – oprava fasády zámku Růžkovy Lhotice: náklady 562 650 Kč; z toho požadavek na dotaci 100 000 Kč

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – pořízení digitálního mikroskopu s příslušenstvím: náklady 2 019 000 Kč; z toho požadavek na dotaci 2 009 000 Kč

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – pořízení laserového zařízení pro konzervaci sbírkových předmětů: náklady 1 719 000 Kč; z toho požadavek na dotaci 1 709 000 Kč

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – projekt Ještě jednu stránku, prosím…: náklady 449 800 Kč; z toho požadavek na dotaci 231 000 Kč

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – projekt Auta a mašiny: náklady 424 800 Kč; z toho požadavek na dotaci 213 500 Kč

- Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi – nákup odvlhčovačů, vlhkoměrů a vysokotlakého čističe do depozitářů: náklady 112 000 Kč; z toho požadavek na dotaci 78 400 Kč

- Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi – přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius: náklady 24 358 Kč; z toho požadavek na dotaci 17 000 Kč

- Hornické muzeum Příbram – vybavení depozitáře: náklady 31 032 Kč; z toho požadavek na dotaci 20 000 Kč

- Hornické muzeum Příbram – restaurování sbírkového předmětu (intarzované truhly): náklady 37 000 Kč; z toho požadavek na dotaci 25 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje