„V zájmu zachování plynulosti dopravy při nadcházejícím exponovaném víkendu nebudou prováděny žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů,“ upřesnil, co se chystá – či přesněji: nechystá.

Závazek vyhnout se krátkodobým pracím, jež by přinesly zhoršení průjezdnosti, se podle Bučkových slov týká pátečního odpoledne i večera (přesněji časového intervalu mezi 13. a 21. hodinou) a prakticky celé soboty (v tomto případě jde o dobu mezi 8. a 21. hodinou).

„Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky včetně modernizace – a na havarijní zajištění dopravních nehod,“ připomněl Buček souvislosti, které jsou ostatně logické (a ostatně už také známé z minulých let).

Stejně jako na počátku předchozích prázdninových sezon budou navíc v neustálé pohotovosti připraveny odtahové služby. Jejich úkolem je v případě dopravní nehody zasáhnout co nejrychleji – a postarat se o to, aby bouračkami vynucené omezení provozu bylo možno zkrátit na nezbytné minimum.

Vždy v tomto období ŘSD také připomíná existenci dálniční asistenční služby – ta nicméně pro případ jakýchkoli potíží funguje nepřetržitě po celý rok; v režimu 365/7/24. A je zdarma – přičemž se neplatí ani za příjezd, ani za samotný zásah, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu. Vyžádat si pomoc je možné prostřednictvím telefonního čísla 800 280 281; rovněž s bezplatným voláním. Na místě, kde je třeba řešit problém, by se pracovníci ŘSD měli objevit zhruba do 20 minut.

„Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci,“ upozornil Buček. Informace k provozu je rovněž možné hledat před jízdou na webové stránce www.dopravniinfo.cz – a funguje i adresa m.dopravniinfo.cz pro mobilní prohlížeče internetu.