I když Český hydrometeorologický ústav vydal základní doporučení, jak se za této situace chovat (nerozdělávat oheň v přírodě – a zejména v lesích, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně či dbát na úsporné hospodaření s vodou), sobotní vydání jeho výstrahy znamená ve Středočeském kraji uplatňování ještě přísnějších pravidel. Automaticky totiž na celém území kraje aktivovalo platnost nařízení hejtmanky pro období dlouhotrvajícího sucha, obsahující konkrétní omezení a zákazy.

Zásadní je především zákaz rozdělávání ohně nejen v lese a jeho okolí do vzdálenosti 50 m, v blízkosti stohů a polí, ale i všude tam, kde je souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru. Tedy i kdekoli na trávě! Na volném prostranství se také zakazuje pálení klestu a kůry či spalování hořlavých látek, stejně jako kouření (což však neplatí pro používání elektronických cigaret). Dovoleno není ani používání zábavní pyrotechniky či vypouštění takzvaných lampionů štěstí. Mezi činnosti zapovězené až do odvolání dále patří například jízda parní lokomotivy či používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Protipožární nařízení kraje však přináší omezení i motoristům. S výjimkou zemědělských strojů je aktuálně zakázán vjezd motorových vozidel na polní cesty. Dovoleno není zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály (například suchou trávou či podrostem).

Že jsou všechny tyto zákazy míněny vážně, potvrdil v sobotu Ladislav Holomčík z právního a organizačního oddělení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. „Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů,“ upozornil.

Obdobná omezení nařídil v sobotu také pražský magistrát. A některé regiony kvůli suchu dokonce již od pátku zakazují i zapalování svíček na hřbitovech.