Zatímco byl opozičními poslanci v Praze peskován kvůli parlamentní nepřítomnosti, na Berounsku Babiš složil hold zakladateli Karlštejna, císaři a králi Karlu IV. „Absolutně největší Čech – a nikdo ho už nikdy nepřekoná,“ konstatoval premiér na adresu panovníka, který vládl ve 14. století.

Jeho slova však z pohledu mediální pozornosti poněkud odsouval do pozadí aktuální zájem o napětí ve vztahu k europoslankyni Monice Hohlmeyerové; vzhledem k jejímu postavení v čele delegace řešící možný Babišův střet zájmů. Vlastně to tak bylo jako za dob Karla IV., zakladatele Karlštejna: řešily se zde zemské záležitosti.

Stavba i poučení o stavbě

Na jedné z nejnavštěvovanějších památek v zemi, kam ročně zavítá přes dvě stě tisíc příchozích, byly ve čtvrtek zahájeny práce na obnově za více než 150 milionů korun; významně mají přispět evropské fondy. Při zachování návštěvnického provozu hradu (avšak s omezením jeho využívání ke kulturním účelům) by se měly protáhnout do roku 2022.

V plánu je nejen vytvoření nových expozic (včetně představení místního vinařství či stavebních prací na hradě od jeho vzniku po současnost, a to i se zaměřením na působení kameníků a tesařů) či návštěvnického zázemí, ale také stavební obnova částí některých objektů. Ty se v důsledku vad běžným zvědavcům neznámých často nacházejí v daleko horším stavu, než by se na první pohled zdálo.

Zvláště se počítá s pracemi v objektech purkrabství (především v jeho východní části) a Císařského paláce. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková dále upozornila na chystanou proměnu užitkové zahrady, stejně jako na úpravy arkádového přístavku a skalního sklepa.

Procházka vlastním tempem

Návštěvníci se sice setkají s omezeními v některých částech areálu, včetně dočasných uzavírek, s přerušením provozu se však nepočítá. Svědčí o tom hned aktuální nabídka pro nadcházející víkend 7. a 8. března, která nese název Karlštejn vlastním tempem. O co jde, upřesňuje už podtitul: Křížem krážem hradem bez průvodce. Úplně „křížem krážem hradem“, třeba včetně nahlédnutí do kaple svatého Kříže, to ovšem nebude.

Jde o příležitost procházet se podle libosti pouze I. návštěvnickým okruhem – nicméně i to se jistě stane vítaným lákadlem. Však také Národní památkový ústav, který hrad spravuje, počítá s tím, že vlastním tempem se po Karlštejně bude moci chodit každý první víkend v měsíci; s výjimkou července, srpna a prosince.