Předběžně se počítá s tím, že získání dotace na akci či projekt bude podmíněno minimální spoluúčastí žadatele ve výši 10 procent z celkových nákladů projektu. Jedna dotace má dosahovat výše od 50 tisíc korun do 300 tisíc korun.

Posláním destinačních managementů je propojit zástupce veřejného a soukromého sektoru, mající společný zájem na rozvoji cestovního ruchu. Díky tomu je pro návštěvníky daného území možno společně oslovit – a zprostředkovat jim bohatší možnosti vyžití, než by každý z partnerů dokázal samostatně. „Úkolem je vytvořit společnou a zároveň dostatečně atraktivní nabídku služeb pro turisty, kteří se danou lokalitu rozhodnou navštívit,“ shrnul krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).