Díky prodloužení kolejové dráhy o 12 metrů může fungovat i v případě snížené hladiny – z minulých sezon si přitom uživatelé plavidel pamatují problémy, obvykle spojené se suchými obdobími v srpnu, kdy provozovatelé opakovaně ohlašovali přerušení provozu lodní zdviže či přímo předčasné ukončení sezony právě kvůli nízké vodě. Nový přepravní vozík, který je zařízením navrženým a vyrobeným speciálně pro orlickou hráz, také umožní přepravu větších lodí než jeho předchůdce: plavidel do délky deseti metrů a výtlaku šesti tun, zatímco dříve to bylo podle slov generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly jen osm metrů a 3,5 tuny; do kabiny vozíku se vejde až pět členů posádky. Ve srovnání s dřívějškem se také rozšíří provoz: nově to bude šest dní v týdnu – vždy kromě středy – a během května zatím pět (s pauzou ještě v úterý).

Omezení kvůli výstavbě přelivu

Také letos však je třeba počítat s tím, že sezona provozu lodního výtahu na Orlíku zřejmě bude zkrácena – odhadem potrvá jen do poloviny srpna. Chystá se totiž výstavba bezpečnostního přelivu, což si vyžádá plánované snížení hladiny pod kótu 339,00 metru nad mořem (přičemž na této úrovni má být hladina v přehradní nádrži udržována od počátku letošního září až do konce března 2023). Odpouštění vody začne na počátku srpna – přičemž během tohoto měsíce by úroveň hladiny měla výrazně klesnout: zhruba o 8,6 až 11,9 metru. Povodí totiž počítá s tím, že během léta bude v případě, že nenastane nějaká mimořádná situace (nejspíš v podobě sucha nebo povodně), udržovat hladinu mezi kótami 347,60 a 349,90 nadmořské výšky systému Balt po vyrovnání. Aktuální stav k páteční desáté dopolední byl 348,31 metru nad mořem.

Toto odpouštění přehrady si vyžádá omezení služeb pro plaveckou veřejnost. S přerušením přepravy plavidel lodním výtahem na hrázi se počítá po poklesu hladiny pod provozní minimum na úrovni 342,50 metru nad mořem – což by mělo podle nynějších očekávání nastat kolem zmiňované poloviny srpna. Již dříve zřejmě skončí možnost využívat plavební komoru Kořensko: proplavování má být přerušeno s poklesem hladiny pod limitní úrovně hladiny 347,60 metru nad mořem. K tomu by podle současných předpokladů mělo dojít v prvním srpnovém týdnu. I do té doby však ještě „uplyne hodně vody“ – nyní je sezona na začátku.

Využití je nutné objednat předem

Přepravení plavidel přes hráz přehrady si je nutné předem rezervovat na konkrétní čas – což platí jak pro využití zdviže na Orlíku, tak rovněž pro převoz na valníku za traktorem na Slapech. Mluvčí státního podniku Hugo Roldán v té souvislosti upozorňuje na internetový rezervační systém, který je dostupný je na adrese rezervace.pvl.cz. Pro využívání tohoto rezervačního kalendáře si zájemci musí zřídit uživatelský účet s uvedením e-mailového kontaktu i čísla telefonu.