„V letošním roce zveme kromě veřejnosti i všechny žáky a učitele ze základních škol, aby ptáky na krmítkách sčítali společně s námi,“ připomněla s tím, že právě touto formou je možné přispět nejen ke vzdělávání dětí a mládeže, ale i k budování kladného vztahu k přírodě. „Termín sčítání je 10. – 12. ledna, školy se mohou zapojit nejlépe už v pátek 10. ledna,“ poznamenala Hořáková.

Upozornila, že již nyní se školy mohou přihlásit ke sčítání přes tlačítko k odběru novinek na webu ptacihodinka.birdlife.cz (jehož prostřednictvím se v lednu také budou předávat poznatky z vlastního sčítání). „Přihlášené budeme celou zimu zásobovat radami a tipy, aby byli na sčítání dobře připraveni,“ uvedla s tím, že všechny základní školy se také mohou těšit na nový výukový program o krmení ptáků, který web Ptačí hodinky brzy doplní. Včetně návodu, podle něhož i školní děti snadno zvládnou vyrobit vlastní krmítko.

Ačkoli by se laik mohl domnívat, že počítání opeřenců, kteří si přiletěli zobnout nachystaných pochoutek, nemůže být ničím jiným než kratochvílí majitele krmítka, opak je pravdou: vyhodnocení údajů shromážděných od řady pozorovatelů už má vědeckou hodnotu. Pomůže zjistit cenné údaje o chování ptáků, kteří u nás přezimují. Navíc je sčítání jedním z impulsů, jak zapojit veřejnost do zimního přikrmování ptáků.

| Video: Youtube

Samotné sčítání bude v ledu jednoduché – a pozorovatelé většinou vystačí s počítáním na prstech. „Kdykoliv v průběhu 10. – 12. ledna 2020 sledujeme ptáky po dobu jedné hodiny. U každého druhu zapisujeme nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku,“ vysvětlila Hořáková, že nejde o to spočítat všechny ptáky, kteří se během pozorování objeví, ale u každého druhu zaznamenat největší skupinu: počet jedinců spatřených naráz.