Hasiči tak zaujali jasné stanovisko k debatám, které se rozhořely poté, co meteorologové vydali výstrahu před zvýšeným nebezpečím požárů.

Nahlásit a být na příjmu

Varování Českého hydrometeorologického ústavu automaticky aktivuje opatření Středočeského kraje. Tato pravidla z roku 2017 stanoví řadu zákazů, jež možnost pořádat čarodějnické reje s velkými vatrami výrazně omezují. Původně upozornění meteorologů platilo do odvolání, následně Český hydrometeorologický ústav dobu platnosti zpřesnil – s ukončením o víkendu. Což znamená, že čarodějnické ohně zapalované v úterý večer by měly být zcela legální. „To ovšem platí pouze za podmínky, že meteorologové nevyhodnotí situaci tak, že sucho dál trvá – a nevydají novou výstrahu upozorňující na zvýšené riziko požárů,“ upozornila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Aktuální stav věcí zveřejňují středočeští hasiči na svém webu www.hzssck.cz, kde je také odkaz na takzvanou evidenci pálení. Tam by organizátoři měli své akce zaregistrovat. V té souvislosti Fliegerová připomněla, že je třeba, aby udaný mobil s číslem na odpovědnou osobu se skutečně nacházel na místě akce – a také bylo zajištěno, že případný hovor někdo přijme. Mohou volat hasiči. Stává se totiž, že jim svědek nahlásí, že v dálce vidí plameny – a operační středisko se potřebuje ujistit, že je všechno v pořádku a oheň pod kontrolou.

Předem se připravit

Jestliže je takové sucho, že do poslední chvíle není jisté, zda bude pořádání čarodějnických ohňů povolené, je při zapalování vatry třeba pamatovat na nějak mimořádná bezpečnostní opatření – přísnější než v minulých letech? Podle Fliegerové by mělo stačit dodržování běžných pravidel (zvláště dodržení bezpečného odstupu od hořlavých porostů i budov) v kombinaci se zdravým rozumem a zachováním střízlivého úsudku. „Je třeba dávat pozor, mít oheň neustále pod kontrolou a pro případ odlétnutí jiskry mít připravený kbelík s vodou,“ upozornila.

Na dodržení bezpečnostních pravidel upozorňuje také Jaroslav Gabriel z centrály Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: zachovat dostatečný odstup od lesa, stohu, od jakýchkoli hořlavých látek – a pozor na suchou trávu. Také on zdůrazňuje zajištění místa: kromě kbelíku s vodou doporučuje třeba i zahradní hadici. „A hlavně při odchodu ohniště řádně uhasit; nenechávat bez dozoru žhavý popel,“ řekl Deníku.

Fliegerová pak dodává, že pokud se plameny rozšíří tak, že je přítomní přestávají zvládat, je třeba volat hasičům na tísňovou linku. Rozhodně nečekat, jak se situace vyvine: zpravidla se nezlepší, ale jen zhoršuje – a místo malého požáru je pak nutno hasit větší.

Zákaz neplatí absolutně

Krajská opatření souhrnně označovaná jako „zákaz pálení“ přitom vlastně stopku pro čarodějnické ohně neznamenají ani v době, kdy je v platnosti výstraha meteorologů před nebezpečím požárů. „Úplný zákaz se vztahuje na právnické osoby – tedy třeba na akce pořádané obcí,“ vysvětlila omezení plynoucí z krajského nařízení mluvčí hasičů Fliegerová. S tím, že fyzické osoby ohně zakládat mohou, pokud dodrží jasně vyjmenované podmínky – vzdálenost od lesa nejméně 50 m, od stohů 100 m a vyberou místo, kde není „souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru“. Třeba na vybetonovaném plácku dostatečně vzdáleném od čehokoli hořlavého by občan oheň zapálit mohl i v době platných zákazů. „Ovšem kdyby mu to uteklo, bude se zkoumat, zda skutečně dodržel všechno, co měl – a také je otázkou, jak by se k tomu postavila pojišťovna,“ upozornila Fliegerová na možné problémy.

Naopak krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) vydal v době, kdy ještě omezující opatření platila „do odvolání“, rady přesně opačné. „Chtěl bych oslovit starosty měst a obcí, aby v souvislosti s pálením čarodějnic úzce spolupracovali jak s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, tak i s místními sbory dobrovolných hasičů, a upřednostnili konání těchto akcí v organizované podobě na bezpečných lokalitách vybraných spolu s hasiči – namísto nekontrolovaného zakládání ohňů,“ vyzval k pořádání obecních akcí místo oslav v režii jednotlivců.

Někdo oheň hlásit má, jiný musí

O víkendu středočeští hasiči na svém facebooku potvrdili, že čarodějnické ohně skutečně budou v kraji bez problémů – alespoň tedy z pohledu práva a paragrafů. „Český hydrometeorologický ústav nevydal žádnou další výstrahu na nebezpečí požáru, tím pádem se přestalo uplatňovat nařízení kraje,“ uvedli na sociální síti.

Vyzvali současně, aby ten, kdo organizuje pálení, tuto událost řádně nahlásil prostřednictvím internetové adresy https://paleni.izscr.cz (a to platí celoročně a netýká se jen pořadatelů čarodějnických rejů s ohněm). V případě fyzických osob jde o žádost – a pokud jde o osoby právnické, jedná se o připomenutí povinnosti: ty totiž větší oheň musí předem ohlásit vždy. V případě čarodějnických ohňů se to tedy vztahuje nejen na případy, kdy je pořadatelem radnice, ale ohlašovací povinnost se týká i akci pořádaných nejrůznějšími spolky; sbory dobrovolných hasičů nevyjímaje. Ano: i hasiči musí svůj oheň řádně ohlásit hasičům….

Čarodějnické rady hasičů
- Pozor nejen na vlastní vatru, ale také na kouření v přírodě – požár může způsobit i drobný nedopalek cigarety
- Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte. Pozor i na náhlé zhoršení počasí (zvláště vítr)
- Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí například obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a podobně. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin
- Oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů či seníků
- Oheň neroznášejte po okolí, například na zapálené větvi
- Před odchodem ohniště důkladně uhaste zalitím vodou nebo zasypáním zeminou. Z opouštěného ohniště se nesmí kouřit a popel musí být chladný
- Pokud se přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. Pozor – nesmí být zataraseny příjezdové cesty

Zdroj: Hasičský záchranný sbor