Právě na tom krajském úřadu, kde se pojmy dohodáři, DPP a DPČ, tedy práce na dohodu o provedení práce a o pracovní činnosti, staly v minulém volebním období málem sprostými slovy. Tehdejší opozice (která je dnes ve vedení kraje) vytýkala někdejší hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) zaměstnávání dohodářů s tím, že zřejmě jde o lidi blízké jí či vysoce postaveným úředníkům, za nimi jsou vidět pouze vysoké částky vyplacených odměn za práci, ale prakticky žádné konkrétní výsledky.

Bouře kolem dohod v minulosti

Opozice se domáhala zveřejnění jmen spolupracovníků – majících prý smlouvy s odměnou 500 Kč na hodinu i více – a k nim přiřazených konkrétních výsledků. Nějaká jména se sice objevila, avšak požadovaný seznam nikoli – přičemž tehdejší hejtmanka i ředitel krajského úřadu Jiří Holub uváděli, že dohodáři k tomu, aby byli předhozeni opozici a jí přátelským médiím, nedali souhlas.

Pokorná Jermanová nicméně vysvětlovala, že jejich práce byla potřebná a výsledky v pořádku: mimo jiné zprvu někteří nahrazovali část pracovníků tiskového oddělení, kteří po volbách odešli s bývalým vedením kraje, jiní se podle ní podíleli na vytváření podkladů pro vytvoření nového modelu dotačních programů kraje, další odvedli hodně práce na přípravě oslav stého výročí vzniku samostatného Československa v roce 2018 (včetně sepsání unikátní knihy určené jako ceněný dar, jejíž obsah měl být veřejnosti navždy zpřístupněn na webových stránkách slavime100let.cz, které však už dávno nefungují) – nebo třeba prověřili správnost krajem vytvářené koncepce nakládání s komunálním odpadem, počítající se vznikem spalovny typu ZEVO na Mělnicku.

Pětadevadesát korun na hodinu. Hrubého

Jestliže se nyní mezi dohodáři pracujícími pro kraj objevila dcera současné hejtmanky, je to něco úplně jiného než dřív, vysvětluje Pecková. „Pracovala na letní brigádě na krajském úřadě za 95 korun na hodinu hrubého – jako 25 dalších letních brigádníků z řad dětí zaměstnanců starších 16 let, studentů, kteří se sami ozvali a měli zájem o brigádu, a studentů, kteří u nás byli na praxi a stáli i o brigádu,“ uvedla. S tím, že dcera pracovala podle jasně nastavených pravidel platných pro všechny – a vydělala si 7030 Kč hrubého. Odpracovala tedy 74 hodiny.

„Vstávala po páté, jezdila o vlak dřív, aby byla na kraji fakt včas – a hlavně nesměla udělat ostudu,“ připomněla matka Pecková. S tím, že pokud ona udělala chybu, pak to bylo v tom, že kdyby dceři poradila, ať jde místo na kraj brigádničit do McDonaldu, mohla mít místo 95 korun na hodinu 130 Kč. Zmiňovaný řetězec rychlého občerstvení skutečně přijímá brigádníky již od 15 let.

Coby matka-hejtmanka pak Pecková dodává: „Za ty necelé tři týdny jsem ji viděla v baráku snad třikrát; ani na obědě jsme spolu nebyly,“ konstatovala. A netají hrdost nad tím, že se pak od zaměstnanců dozvěděla, jak byla dcera šikovná: „Slyšela jsem chválu od těch, se kterými pracovala, kolik smluv zaarchivovala, jak se naučila okamžitě s Ginisem (což je informační systém pro správu a oběh dokumentů využívaný ve veřejné správě), jak zorganizovala spoustu věcí – a jak byla platná a jestli by nechtěla zase někdy přijít.“ Nicméně – prý už nepřijde. „Ani jí, ani mně to za to nestojí,“ konstatovala Pecková starší.

Brigádníky na administrativní činnost nicméně krajský úřad potřebuje – a vítán je každý ve věku od 16 let výš. Pravidla: 95 Kč hrubého na hodinu – a každý, kdo pracuje s krajem, je srozuměn, že bude smlouva zveřejněna. „Hlásit se můžete na personálním,“ vybízí hejtmanka.