Revizor v pražské MHD číhá především na černé pasažéry. Pokuta ale čeká i zmatené cestující, kteří při zakoupení jízdenky udělají chybu. Jako příklad lze uvést patnáctiletého mimopražského chlapce, který se vydal na výlet do hlavního města. Zmatený z množství nabízených jízdních tarifů si koupil poloviční jízdenku. Při následné kontrole revizorem odešel ještě zmatenější a s pokutou.

Web Pražské integrované dopravy jasně uvádí, že: „Děti od 10 do 15 let v Praze mohou cestovat za 0 Kč, pokud prokáží nárok - svůj věk.“ Až při bližším prozkoumání zájemci zjistí, že nárok zaniká dnem předcházejícím patnáctým narozeninám. Přitom informace na čtenáře vyskočí, až při kliknutí na nenápadné tečkované podtržení. „Přestože tento stav trvá v Praze desítky let, může některé mimopražské cestující překvapit, protože některá města slevu pro žáky a studenty na jednotlivém jízdném v MHD poskytují,“ říká náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing Martin Šubrt.

V uvedeném případě prý revizor postupoval správně. „V rámci tarifu PID je každá kategorie vymezena dovršením daného věku. Tj. jízdné zdarma od 0 do 15 let znamená, že nárok končí dovršením věku 15 let. Stejně jako nárok na doprovod zdarma končí dovršením tří let dítěte. Chlapci již bylo patnáct let, tedy již nárok na slevu neměl,“ vysvětluje Šubrt a dodává, že upřesnění na webu zváží. Nicméně je podle něj současná internetová podoba ohledně informací o rozmezí do 15 let poměrně tradiční.  

Možná se ale cestující dočkají jasnější formulace. "V rámci přípravy nového webu určitě možnost většího zvýraznění této informace zvážíme," dodal Šubrt.

Praha je podle něj specifická v tom, že poskytuje nízké předplatné jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let. Právě proto, aby tato sleva mohla být vysoká, od 15 do 26 let nemají v Praze cestující nárok na slevu v rámci jednotlivého jízdného. „Současně může cestující mást celostátní sleva pro studenty a důchodce, která je 50 %, ale ta se nevztahuje na provozy hromadných doprav. U nich stát takovou slevu nenařizuje a ani ji městům (jejich dopravcům) neproplácí, proto si tyto slevy každé město dle svých možností upravuje samo. A proto jsou také rozdílné,“ dodává Šubrt.

Přehled jízdného zdarma

V rámci Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy mohou zdarma všemi spoji metra, tramvají, městských i příměstských autobusů, vlaků, přívozů a lanovky na Petřín cestovat následující cestující či zavazadla.

- dítě 0-6 let (do dne předcházejícího 6. narozeninám) - vždy s doprovodem starším 10 let, nárok není nutné prokazovat
- dítě 6-10 let (do dne předcházejícího 10. narozeninám) - nárok není nutné prokazovat s výjimkou vlaků (pro jízdné zdarma ve vlacích je třeba předložit ověřenou průkazku nějaké instituce se jménem, datem narození a fotografií, případně občanský průkaz či pas dítěte, nebo kartu Lítačka s nahranou příslušnou věkovou kategorií, nebo papírový průkaz PID "Dítě 6-15")
- dítě 10-15 let (do dne předcházejícího 15. narozeninám) - nárok ve všech spojích PID kromě vlaků je nutné prokázat ověřenou průkazkou nějaké instituce se jménem, datem narození a fotografií, případně občanským průkazem či pasem dítěte (pro jízdné zdarma ve vlacích základní průkazy nestačí, je třeba předložit kartu Lítačku s nahranou příslušnou věkovou kategorií, nebo papírový průkaz PID "Dítě 6-15")
- senior od 65 let výše - nárok ve všech spojích PID kromě vlaků je nutné prokázat občanským průkazem či pasem (pro jízdné zdarma ve vlacích základní průkazy nestačí, je třeba předložit kartu Lítačku s nahranou příslušnou věkovou kategorií, nebo papírový průkaz PID "Senior 65+") 
- 1 průvodce cestující s osobou s průkazem ZTP/P - doloženo průkazem doprovázené osoby
- příslušník bezpečnostního sboru PČR-KŘP a příslušník jiných útvarů Policie dočasně zařazení k posílení výkonu na území hl. m. Prahy - nárok dokládá zvláštní průkazka s označením „Policie České republiky KŘP hl. m. Prahy“ opatřená jménem, příjmením a služebním číslem
- dětský kočárek s dítětem
- malé zavazadlo max. 25x45x70 cm
- malé zvíře ve schráně rozměru malého zavazadla max. 25x45x70 cm
- lyže včetně holí v obalu max. 2 páry
- snowboard

V rámci Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy mohou zdarma všemi spoji metra, tramvají, městských i příměstských autobusů, přívozů a lanovky na Petřín, ale nikoli vlaků cestovat následující cestující.

- osoba s českým průkazem ZTP, ZTP-P - nárok prokazuje uvedeným průkazem (ve vlacích po Praze může cestovat se slevou 75 %, ale pouze na tarif železničního dopravce)
- 1 průvodce cestující s dítětem do 3 let (do dne předcházejícího třetím narozeninám) - nárok doprovázející osobě vzniká předložením průkazu PID "Dítě do 3 let" (do jednoho roku dítěte se vydává bez fotografie), či občanského průkazu nebo pasu dítěte (ve vlacích platí jízdné dle své věkové kategorie)
- občané, na něž se vztahuje zákon o mimosoudních rehabilitacích - dokladem k prokázání nároku je zvláštní průkaz PID s označením „RHB“ opatřený jménem a příjmením cestujícího, datem narození cestujícího a fotografií cestujícího (ve vlacích platí jízdné dle své věkové kategorie) 
- pes bez schránky - musí mít náhubek a být na vodítku, majitel musí mít platný jízdní doklad či nárok na bezplatnou přepravu (ve vlacích stojí přeprava psa 20 Kč)

V metru, tramvajích (ve vybraných úsecích), v sezónně v autobusu linky 147, ve vlacích, na přívozech a na lanovce na Petřín je rovněž zdarma přeprava jízdního kola (počet většinou max. do 2 kol na místech ve vozidlech k tomu určených).

Odlišnosti prokazování nároku na slevu, zejména u vlaků, jsou dány tím, že železniční dopravu na území Prahy dotuje kromě Hl. m. Prahy také stát. Pokud město poskytuje u vlaků vyšší slevu, než je předepsaná státem, je třeba nějak odlišit, kolik cestujících ji využívá. Proto je u vlaků často nutnost předkládat speciálně vydané průkazky a často nestačí průkazy běžně vydávané.