Peníze banka poskytuje na podporu konkrétních investičních záměrů zejména z oblasti zdravotnické infrastruktury, jež by měla mimo jiné posílit tak, aby byla lépe připravena i na zvládání takových událostí, jako je nynější koronavirové pandemie. Ale také silničních staveb, sociální péče, budování tělocvičen u středních škol – a stranou nestojí ani projekty energetické hospodárnosti budov vlastněných krajem.

Pro sjednání půjčky s výhodným úročením, kterou by kraj mohl splácet až čtvrt století, se v rámci dosavadního zastupitelstva kraje vyslovili středočeští politici napříč politickými stranami. Zástupci opozice z řad ODS a STAN se však například ústy Martina Kupky či Věslava Michalika ohrazovali, že během příprav mimořádné úvěrové operace neměli dost informací o konkrétních připravovaných projektech – zvláště za situace, kdy už bylo předem jasné, že některé ze záměrů posuzovaných bankou a projednávaných s jejími zástupci je v plánu zaměnit za jiné. Minimálně ty, které se týkaly domovů seniorů. Nyní to však spolu s dalšími koaličními partnery budou oni, kdo dohlédne na konkrétní „utrácení“ – po volbách se totiž scéna krajské politiky výrazně proměnila.

Aktuální podpis je završením jednání o úvěru, která začala téměř přesně před rokem. Za Středočeský kraj je vedl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), jenž v souvislosti s tím sklidil chválu jak od spolustraníků, tak od politických protivníků. Přičemž panuje shoda, že dojednané peníze mohou zajistit plynulou přípravu investic a jejich realizaci, a to bez ohledu na krajské volby a jejich výsledek.

Peníze podpoří 52 projektů

S postupným čerpáním úvěru, jež by mělo začíst ještě letos, a to na základě jednotlivých žádostí a smluv, se počítá během čtyř let. „Úvěr bude čerpán na celkem 52 projektů, z toho je 17 projektů z oblasti zdravotnictví (za 2 miliardy korun), 15 projektů v oblasti silniční dopravy (449 milionů korun), 2 projekty z oblasti školství (176 milionů korun), 4 projekty z oblasti sociálních věcí (255 milionů korun) a 14 projektů v oblasti energetických úspor (152 miliony korun),“ konstatoval náměstek hejtmanky Kovács.

Projekty, které hodlá banka podpořit, ocenila viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova. „Přispějí k vybudování udržitelné a odolné infrastruktury, jež umožní regionu vyrovnat se se současnými i budoucími ekonomickými a klimatickými výzvami,“ uvedla. Právě na podporu klimatických projektů EIB klade stále větší důraz – a i proto hejtmanství na dojednání smlouvy pospíchalo; podle Kovácsových slov by se jinak mohlo stát, že v budoucnu už by tato rozvojová banka na projekty týkající se třeba silnic nebo i nemocnic kývnout nechtěla a kraj by musel hledat finanční zdroje v úvěrech od komerčních bank. Nyní však Pavlova chválí, co je dojednáno. „Podpora soudržnosti, aby každý evropský region mohl plně využít svůj potenciál, je jedním z původních funkcí EIB – a nyní je více než kdy jindy jednou z našich priorit,“ zdůraznila. S konstatováním, že se společně podaří zvýšit atraktivitu regionu, využít ekonomické příležitosti a zlepšit kvalitu života občanů i nabídku veřejných služeb v regionu.