Nejde jen o to, že očekávaná budoucí hejtmanka Petra Pecková (za STAN) opakovaně přislíbila, že její diář bude veřejný, takže by zájemci měli mít snadnou možnost získat přehled o tom, s kým se setkává a jedná.

Věcí veřejnou se mají stát všechny sféry činnosti kraje díky shodě na tom, že na webových stránkách kraje budou zveřejňovány nejen všechny materiály pro zasedání zastupitelstva, ale rovněž zápisy z jednání zastupitelstva, rady, výborů i komisí kraje. Rovněž všechny. Vyplývá to z informací, které o koaličních dohodách na Fóru pirátské strany zveřejnil jeden z účastníků jednání Jan Černý. Piráti si takto předávají informace a vedou vzájemné diskuse, a to rovněž veřejně.

Uvádí dále, že k dispozici má být hodně detailů týkajících se krajských financí. Nejen rozpočty, rozpočtová opatření a přehled čerpání rozpočtu, ale i finanční a účetní výkazy či zápisy z přezkoumání hospodaření kraje. Zveřejňovány dále mají být všechny smlouvy kraje. Černý také upozornil na shodu o zveřejňování všech výdajů kraje nad sto tisíc korun (včetně přijatých faktur, a to i s přílohami), stejně jako všech dohod o provedení práce a pracovní činnosti s celkovým plněním nad padesát tisíc.

Vidět má přitom být nejen do souvislostí hospodaření samotného kraje. Zástupci budoucí koalice, zahrnující STAN, ODS, Piráty a Spojence pro Středočeský hraj, se shodli, že rovněž od příspěvkových organizací zřizovaných krajem budou požadovat zveřejňování finančních a účetních výkazů, výdajů nad padesát tisíc, smluv a faktur.

Jako příspěvkové organizace kraje fungují nejenom třeba muzea a podobné instituce, ale například i domovy seniorů, Středočeská centrála cestovního ruchu, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, a dokonce krajská správa a údržba silnic starající se o 2383 kilometrů silnic II. třídy a 6236 kilometrů silnic III. třídy, s čímž souvisejí zakázky v obrovských finančních objemech. Naopak třeba krajské nemocnice mezi příspěvkové organizace nepaří; ty mají podobu akciových společností.

Také Středočeské inovační centrum, byť sídlí přímo v budově krajského úřadu, není příspěvkovkou; v tomto případě se jedná o spolek, kdy kraj je jedním ze zakladatelů a významným poskytovatelem finančních zdrojů. Obdobné je to třeba v případě aktivit Středočeských vodních cest.