Tamější starosta Petr Halada (STAN) novou příležitost ke kontaktu s policií oceňuje – byť se netají přáním, aby musela být využívána co nejméně. Čím méně trestných činů, tím lépe – nicméně takového místo opravdu vítám; tato možnost spojení s policií, je úžasná,“ poznamenal.

Přičemž míní, že jiné instituce by se mohly od policie učit – a bylo by fajn, kdyby se připojily. „Pokud to bude i o dalších státních úřadech, které budou takto fungovat v jednom místě, bude to ku prospěchu věci. Lidé by nemuseli cestovat sem a tam, ale mohli by se s daným úřadem spojit také tímto způsobem,“ řekl Halada.

Kontakt přes videohovor

Pol Pointy se vlastně příliš neliší od distanční výuky žáků i studentů, kterou kvůli koronavirovým opatřením poznala řada rodin. Také jde o videohovor se spojením na dálku – v tomto případě se službou na krajském ředitelství policie v Praze-Zbraslavi, která projednávanou záležitost předá k dalšímu řešení konkrétnímu pracovišti policie. Lze tak například na dálku oznamovat protiprávní jednání; podávat trestní oznámení, připomněla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Ilustrační foto.
Korupce z obou stran zákona? Soud se má zakousnout do kauzy Bereta

Konkrétně obyvatelé Kamýku nad Vltavou či návštěvníci oblíbené turistické oblasti již kvůli tomu nemusí cestovat do 30 kilometrů vzdáleného Milína, kdy by sepisovali protokol na služebně. „Komunikovat s policií mohou občané videokonferenčně, a to bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu – a za zachování všech zákonných postupů,“ zdůraznila Suchánková.

S upozorněním, že takto lze oznamovat například krádež, podvodné jednání, neplacení výživného, narušování občanského soužití a podobně. Právě tohle také jsou nejčastější podání, jež středočeská policie přes Pol Pointy přijímá. Takové oznámení je pohodlnější a s úsporou času.

Už při promýšlení prvotního nápadu na přiblížení policie lidem pomocí videokonferenčních místnosti rozmístěných po kraji (který se zrodil právě na středočeském policejním ředitelství) nicméně policisté počítali i s tím, že Pol Pointy mohou být užitečné také v případech, kdy lidem nemusí být příjemné hovořit o tom, co se jim přihodilo, v přítomnosti cizích osob. Třeba v případě domácího násilí.

„Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení i v případech, kdy se například lidé stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu,“ potvrzuje Suchánková. „Nebo se dozvěděli o protiprávním jednání, stali se jeho svědkem – anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení,“ přiblížila další využití.

Více policistů do terénu

Ředitel středočeské policie Václav Kučera zdůrazňuje, že cílem Pol Pointů není nahrazovat policejní služebny. Videokonferenční systém má však nejen zpřístupnit lidem kontakt s policií, ale také přiblížit policisty k občanům. „Mou prioritou je, aby policisté byli v ulicích a nečekali na oddělení, zda přijde někdo něco oznámit; důležití jsou v terénu,“ vysvětlil Kučera. A stejně jako starosta má i on jasno: „Budu rád, když občané tohoto systému budou využívat, i když na druhou stranu bych si přál, aby takových patálií měli co nejméně.“

Policejní soutěž.
Pohyblivý výkres i desková hra. V policejní soutěži bodoval Vasyl z Dobříše

Kontakt s policií přes videohovor

- Po Point je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s Policií ČR, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení

- Uživatel se spojí s centrálním pracovištěm na Zbraslavi, kde je služba po sedm dní v týdnu (včetně svátků), a to vždy od 8.00 do 22.00 hodin – nicméně některá kontaktní místa jsou poloobslužná, kdy místní personál občana uvede do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení; jejich dostupnost pak závisí na místních úředních či provozních hodinách: konkrétně v Kamýku nad Vltavou to je v pracovních dnech od 7.00 v pondělí a ve středu do 17.00, v úterý a ve čtvrtek do 16.00 a v pátek do 14.00, vždy s polední přestávkou od 11.00 do 11.30

- Přijaté oznámení může policista obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření – a občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu

- Forma bezkontaktní komunikace se osvědčuje i v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru

- Pol Point nabízí různé způsoby komunikace podle místa, odkud je občan s policií ve spojení: může jít o bezobslužné místnosti, které vznikají při obvodních odděleních Policie ČR nebo v sousedství služeben obecních či městských strážníků (taková kontaktní místa jsou zatím v Karlštejně, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Kostelci nad Labem, Čechticích, Týnci nad Sázavou a Sadské), kam po vstupu oznamovatele až do jeho odchodu z místnosti nemůže vejít nikdo další; dalším typem jsou poloobslužné místnosti, zpravidla na obecních úřadech, kam občana uvede místní personál, ale vlastní komunikaci policistou prostřednictvím videokonference už úřadník není přítomen (taková místa již fungují v Přerově nad Labem, Rudné, Lánech, Sedlci-Prčici, Pyšelích, Krásné Hoře nad Vltavou, Velvarech a v Kamýku nad Vltavou)

- K systému Pol Point se lze připojit také z osobního počítače, notebooku, tabletu, nebo chytrého mobilu, kdy si lze komunikaci vyžádat zasláním e-mailu na adresu krps.polpoint@pcr.cz (s uvedením jména a příjmení, čísla dokladu totožnosti a předmětu oznámení)

- Systému lze využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si policista do místnosti systému Pol Point předvolá účastníka řízení, kterého potřebuje vyslechnout; případně si dojedná výslech přímo z jeho domácí stanice

Zdroj: Vlasta Suchánková, oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje

Policejní videa k využívání jednotlivých způsobů komunikace:

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube