Dvě provozovny dokonce byly kvůli zjištěným nedostatkům okamžitě uzavřeny, v 28 dalších hygienici omezili služby pozastavením výkonu činnosti (což představuje například dočasný zákaz vaření pokrmů nebo zpracovávání konkrétních surovin, zrušený až po odstranění závad). Na 43 místech musely z provozovny zmizet nevhodné potraviny, přičemž ve 12 případech byla přímo nařízena jejich likvidace. Vůbec nejčastějším z celkem 146 nápravných opatření se stalo nařízení sanitace neboli důkladného úklidu provozovny – v 52 případech. Čtyřikrát to doprovázelo i povolání deratizační firmy.

Taková je bilance celkem 1545 kontrol provedených v provozovnách stravovacích služeb, jež byly zacíleny především na restaurace (634 kontrol) a na závodní stravování (274). Stranou pozornosti ale nezůstalo třeba ani jídlo v nemocnicích či v zařízeních poskytujících sociální služby. Zvláště poslední dobou, během letních měsíců, se kontroly intenzivně zaměřují také na stánkaře – ať už jde o stánky trvalé, nebo o jednorázový prodej na rozmanitých akcích; značný zájem hygiena projevuje i o činnost zmrzlinářů. Do poloviny prázdnin se počet prověřovaných stánků vyšplhal na 269.

Nezanedbatelná část, osm procent z celkového počtu kontrol, vychází z udání. Takovýchto „podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru“ (jak zní náležité označení) středočeští hygienici letos zatím prověřovali 117. Polovina – 58 – přinesla uložení pokuty. Ostatní kontrolní návštěvy jsou dány plány kontrol, které si pracoviště hygienické stanice sestavují.

Třetina odebraných vzorků nevyhověla
- Středočeští hygienici v rámci kontrol odebrali 512 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám k posouzení jejich mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti.
- Požadavkům na bezpečnost nevyhovělo 164 vzorků – tedy 32 procent z celkového počtu.
- Nejčastěji odebírané potraviny:
+ zmrzliny (308 vzorků pro mikrobiologické vyšetření): 60 %;
+ suroviny pro přípravu pokrmů (130 vzorků, z toho 124 oleje na fritování k chemickému vyšetření): 25 %;
+ teplé pokrmy (35 vzorků): 7 %;
+ led pro přípravu nápojů (18 vzorků pro mikrobiologické vyšetření): 3,5 %;
+ studené pokrmy (10 vzorků): 2 %;
+ nealkoholické nápoje (9 vzorků): 2%.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje