Lidí, jejichž problémy se spánkem jsou tak závažné, že jim „nedávají spát“, a dokonce se mohou měnit v „noční můru“, jsou ve středních Čechách tisíce. Problémy s usínáním, nočním probouzením i časným vstáváním se přitom neprojevují pouze v noci. Postižení se probouzejí unavení, neodpočatí, mohou se objevovat pocity nevýkonnosti, podrážděnost či hrozit mikrospánek. Nebo se dostaví i vážnější komplikace.

Nárůst počtu pacientů

Pacientů v posledních letech přibývá téměř raketovým tempem. Kvůli takzvaným organickým poruchám spánku (tedy takovým, jež mají nějakou tělesnou příčinu) v roce 2018, pro který jsou k dispozici zatím nejnovější souhrnná data, vyhledalo pomoc bezmála šest tisíc Středočechů: 5977. Je to třikrát tolik, než bylo pacientů v roce 2010. Poměrně typickým pacientem v této kategorii je starší muž, jehož trápí spánková apnoe: k chrápání, jež samo o sobě nepředstavuje zdravotní problém, se připojují pauzy bezdeší spojené s poklesem hladiny kyslíku v krvi a srdeční frekvence, ukončované takzvaným mikroprobuzením.

U neorganických poruch spánku naopak mají mezi pacienty převahu ženy – a opět platí, že problémy se objevují spíše ve vyšším věku. V tomto případě jde o potíže, jež nejsou ovlivněny stavem tělesné schránky; podíl na nich mají třeba stres, shon a vypětí, ale i nepravidelný denní rytmus. Takových pacientů lékaře vyhledává méně: v roce 2018 jich ve středních Čechách bylo 1860. I nárůst jejich počtů je pozvolnější: ve srovnání s rokem 2010 je vzestup vyjádřený 1,5násobkem. Souhrn údajů z evidence zdravotních pojišťoven Deník získal od Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Elektrody odhalí problém

Spánkové poradny, za kterými Středočeši nemusejí jen do hlavního města, ale mohou se vydat třeba do Kutné Hory nebo do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, nabízejí nejen ambulantní vyšetření, ale i celonoční polysomnografii. Ta představuje přespání na lůžku spánkové laboratoře, obvykle v délce sedmi hodin, kdy jsou pomocí elektrod upevněných na hlavě i na těle a dalších čidel snímány hodnoty důležité pro vyhodnocení problému a rozhodnutí o dalším postupu. Zaznamenávat se mohou nejen EEG, EKG, dechový rytmus a krevní tlak, ale také svalová aktivita či oční pohyby.

Léčba spánkových poruch pak může být velmi rozmanitá: od psychoterapie spojené s odstraňováním nesprávných návyků až po chirurgický zákrok. Zajímavé jsou metody CPAP a BiPAP s využitím přístrojů pro zajištění kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách. Při spánkové apnoi zajistí použití obličejové masky průchodnost dýchacích cest po celou dobu spánku, potřebnou k náležitému nočnímu osvěžení organismu s patřičným okysličením krve.

Středočeští pacienti s poruchami spánku
Rok Organické poruchy Neorganické poruchy
(počty pacientů; v závorkách přepočet na sto tisíc obyvatel)

2010 1891 (150) 1271 (101)
2011 2132 (167) 1321 (104)
2012 2423 (188) 1383 (108)
2013 2665 (205) 1422 (110)
2014 3200 (244) 1382 (106)
2015 3875 (293) 1558 (118)
2016 4534 (340) 1628 (122)
2017 5296 (394) 1740 (129)
2018 5977 (439) 1860 (137)

Zdroj: ÚZIS, Národní registr hrazených zdravotních služeb