Podobné příležitosti k setkání v minulosti rádi využívali třeba představitelé obcí i měst či některých spolků – pozvánka ovšem platí opravdu pro kteréhokoli občana kraje. S příchozími bude hejtmanka debatovat mezi 10. a 16. hodinou v Arnoldinovském domě na Masarykově náměstí v Brandýse – tedy v budově, na jejíchž vratech nechybí znak ani logo Středočeského kraje. Jde totiž o Oblastní muzeum Praha-východ, které funguje jako příspěvková organizace kraje. V kavárnách krajských muzeí a galerií či v prostorách dalších příspěvkovek se tato setkání většinou odehrávala i v minulosti.

„Věřím, že občané využijí této možnosti osobního kontaktu,“ připomněla v úterý hejtmanka před prvním výjezdem do regionů v letošním roce. Loňská setkání si pochvaluje. „Přesvědčila jsem se, že moje úřední dny v regionu má smysl pořádat,“ konstatovala. Seznamovala se nejen s lokálními problémy, radila, kam se obrátit, či dostávala pozvání na různé akce, ale v minulosti také opakovaně převzala od občanů kopie písemností dokumentujících jejich trable. Ty pak předávala k prošetření úřadníkům na hejtmanství.