O tomto novém zaměření spolku, který v uplynulých letech organizoval oceňované svatoludmilské oslavy (jejichž součástí se staly i vydání reprezentativní publikace či loňské uspořádání národní poutě na Tetíně) hovoří memorandum, které už před týdnem podepsali za kraj radní Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) a za spolek jeho předseda, starosta Tetína Martin Hrdlička (Tetín 2010). Podle slov Švendy, jenž má v radě kraje na starost oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, se očekává, že nové zaměření svatoludmilského spolku pomůže přivést do středních Čech více pěších turistů, kteří pro své putování krajem hledají i další rozměr a duchovní prožitky. „Produkt poutního turismu není primárně zacílen na společenství věřících; naší snahou je nabídnout lidem zážitek i v další rovině, než je obdivování krásné přírody, nebo snaha nachodit co nejvíce kilometrů,“ zdůraznil Švenda.

Spolek bude v rámci svých témat spolupracovat nejenom se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, ale i s dalšími příspěvkovými organizacemi kraje, k nimž patří především muzea. Pozornost věnovanou využití odkazu světců má také pomoci vnášet do činnosti oblastních destinačních managementů v jednotlivých regionech. Zuzana Žídková z krajského úřadu připomněla, že se spolek rovněž zavázal zorganizovat konferenci na téma Putování za kořeny, do jejíchž příprav se zapojí také Středočeská centrála cestovního ruchu. „Dalšími aktivitami spolku budou například distribuce putovní výstavy s tématem českých světců či vývoj dvou webových stránek – projektu České nebe a produktu poutního turismu Putování ke kořenům. Zároveň by měl spolek zajistit slavnostní otevření prodloužení Svatoludmilské stezky z Vranova u Brna na Levý Hradec,“ uvedla Žídková.

Schvalování individuální účelové dotace se na pondělním zasedání krajských zastupitelů nestalo úplně hladkou záležitostí. Opozice z ANO sice dosavadní činnost spolku oceňuje, nicméně příliš nerozumí krajské podpoře v rámci jeho nového zaměření, jestliže kraj pro činnost v oblasti turismu zřizuje vlastní příspěvkovou organizaci: Středočeskou centrálu cestovního ruchu. K tomu předsedkyně výboru zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti) vysvětlila, že spolek má své kontakty, díky kterým dokáže k čistě destinačnímu a turistickému přístupu doplnit i další úhly pohledu: jednak očima historiků, jednak i lidí, kteří hledají přesahy a duchovní rozměr. Zazněl také argument, že rozvoji záměrů může výrazně pomoci, jestliže v této oblasti nebudou působit zaměstnanci vykonávající spoji práci, ale srdcaři, jejichž hnacím motorem je nadšení.

I tak se ke schvalování dotace museli krajští zastupitelé vracet opakovaně. Robert Bezděk (ANO) upozornil, že mezi předloženými materiály je rozpočet upřesňující upřesňující využití poskytnutých peněz – a obsahuje zjevnou chybu: v položce Marketing uváděl celkové náklady 200 tisíc korun, z toho podíl hrazený z dotace 250 tisíc. Bezděk současně připomněl, že tento problém brání dalšímu postupu, jestliže jde o dokument představující nedílnou část smlouvy, o jejímž schválení mají zastupitelé rozhodnout. Bylo tudíž třeba projednávání přerušit a počkat na vypracování nového návrhu.

Stěžejní předměty činnosti svatoludmilského spolku
- Spolupráce s oblastními a lokálními destinačními managementy na popularizaci tématu turismus se zaměřením na místa spojená s významnými osobnostmi českých a evropských dějin a symbolickými místy spojenými s českými světci
- Zaškolení pracovníků oblastních destinačních managementů, příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury a cestovního ruchu do tématu čeští světci
- Distribuce putovní výstavy s tématem českých světců
- Koordinace open air koncertu na náměstí v Berouně „Poděkování sv. Ludmile“ (spolupráce: Muzeum Českého krasu v Berouně a Talichův Beroun)
- Organizování konference na téma Putování za kořeny společně se Středočeskou centrálou cestovního ruchu
- Vývoj dvou webových stránek: projektu České nebe a produktu poutního turismu Putování ke kořenům
- Realizace/spolupráce slavnostního otevření prodloužení Svatoludmilské stezky z Vranova u Brna na Levý Hradec
Zdroj: představení projektu středočeským zastupitelům