Tuk v kanalizaci může znamenat nemilý problém, s nímž pak souvisejí zbytečné výdaje. Olej totiž v potrubí rychle ztrácí teplotu a tuhne. Vytváří chuchvalec, který se může zachytit na jeho stěně – a má tendenci nabalovat další nečistoty. Důsledkem je ucpání potrubí. Nepomůže ani zvyk některých rodin zalévat vylitý olej konvicí horké vody.

Že nejde jen o nějaké teorie spekulující o tom, co by se mohlo stát, ale o velmi reálný problém, potvrzuje i pět desítek letošních výjezdů pracovníků Středočeských vodáren právě k čištění potrubí ucpaného tukem. Nasazení zařízení typu sací bagr není úplně laciný špás – a zaplatit to musí majitelé přípojky. Zmiňovaných 50 případů je přišlo dohromady na 150 tisíc korun, připomněla mluvčí vodáren Lenka Kozlová.

Firemní manažer kanalizace Vladimír Dragoun přitom potvrzuje, že takovéto následky má skutečně běžné domácí smažení; nemusí tedy jít tedy o důsledek lhostejnosti pracovníků v nějakém větším stravovacím provozu. Nevítané zátky v potrubí, pro něž se dokonce vžilo označení tukovec (základem hroudy odpadu je totiž vždy tuk), skutečně mohou být důsledkem obyčejného chování v domácnostech. „Dochází k postupnému usazování tuku na stěnách potrubí a následnému zanášení kanalizační přípojky a veřejné kanalizace,“ upozornil Dragoun, že na počátku opravdu stojí zvyk mnohých domácností tuk po smažení vylévat. Zvlášť pokud se k tomu připojí návyk splachovat do mísy na WC použité hygienické potřeby; problémy mohou působit i vlhčené ubrousky.

Lehce znečištěnou pánev po smažení lze vytřít papírovou utěrkou, která se pak vyhodí do směsného komunálního odpadu. Rozhodně však nelze doporučovat používat k tomuto účelu použité jednorázové roušky podle rady, kterou už také Deník zaznamenal. Větší množství použitého oleje se pak slévá do PET láhví, s nimiž je pak správné zamířit do sběrného dvora.

Přibývá však i speciálních popelnic v ulicích, určených přímo pro sběr potravinářských olejů a tuků z domácností. V tomto případě však pozor: vhazují se celé, dobře uzavřené PETky i s přineseným obsahem. Sběrné nádoby tedy nejsou určeny k tomu, aby se do nich olej vyléval, což už se také přihodilo.