Ze slov náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN) nicméně plyne, že to není suma, o jejímž rozdělování by nyní byla řeč. „Většina těchto peněz už má své určení na základě minulých rozhodnutí. Tyto peníze budou použity pro již přidělené dotace obcím i neziskovkám – a zejména pro financování investičních projektů,“ vysvětlil Michalik.

Také z peněz, o jejichž využití lze nyní rozhodovat, krajští radní ještě chtějí dát část stranou; pro případ, že by přišly horší časy. „Vzhledem k tomu, že doba je stále nejistá, rozhodli jsme se disponibilní prostředky ve výši 137 milionů korun převést do rezervy pro nepředvídatelné události,“ upřesnil náměstek hejtmanky.

Zmíněné pokračování již rozjetých investičních akcí, z nichž se významná část týká středočeských silnic, se především vztahuje na spolufinancování projektů hrazených z dotací. Konkrétně v případě financování z Evropské unie jde o 792,6 milionu korun; v případě národních dotačních programů o 123,9 milionu. Na vlastní investice kraje pak připadá 325,4 milionu. „Další velkou část představují příspěvky na posílení již dříve vyhlášených Středočeských fondů: celkem se jedná o 542,5 milionu korun,“ upozornil Michalik, že nynější rozhodování o penězích souvisí nejen s čerpanými dotacemi, ale i s těmi, které kraj rozděluje.

Své návrhy nyní středočeští radní posílají k projednání ve finančním výboru středočeského zastupitelstva. Definitivní rozhodnutí by pak měli přijmout zastupitelé na svém nejbližším zasedání – na jednání ohlášeném na pondělí 26. dubna.