Jeho text, kladoucí mimo jiné důraz na transparentnost a přístup k informacím, zatím schvalují stranické orgány jednotlivých koaličních partnerů – s návrhem už se však zájemci mohou seznámit. Zveřejněn byl na internetovém Fóru Pirátské strany k diskusi členů. S tím, že právě odtud „unikne“ ještě před konečným představením dokumentu prostřednictvím médií, se předem počítalo, potvrdil Deníku předseda středočeských Pirátů Jiří Snížek.

Experty najít i ohlídat

Na spolupráci pro příští čtyři roky se s vyloučením nyní vládnoucího hnutí ANO dohodly všechny ostatní subjekty, které ve volbách získaly zastoupení v novém krajském zastupitelstvu – tedy Starostové a nezávislí, Občanská demokratická strana, Česká pirátská strana a koalice Spojenci pro Středočeský kraj (zahrnující TOP 09, Hlas a Zelené). Vznikající koalice má mít přesvědčivou převahu 50 hlasů ku 15.

Návrh koaliční smlouvy, jehož znění také aktuálně prochází diskusí, zdůrazňuje nejen péči o vyvážený rozvoj kraje. Hovoří také o odhalování případných korupčních jednání a střetů zájmů jak ve všech orgánech kraje, tak v jeho příspěvkových organizacích a tam, kde má kraj majetkovou účast – což se vztahuje nejen na krajské nemocnice, jež jsou akciovými společnostmi, ale třeba i na spolky jako Středočeské inovační centrum nebo uskupení na podporu cestovního ruchu.

Mimo jiné výslovně stanoví, že úřednická místa mají být obsazována na základě výběrových řízení se zhodnocením odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit uchazečů podle předem známých kritérií.

Plány pro řadu oblastí

Vizi vývoje Středočeského kraje shrnuje programové prohlášení budoucích radních poměrně obsáhle: na 16 stranách textu (nyní končící koalice prezentovala své záměry na třech stranách). Z preambule plyne, že hlavním cílem má být vstřícnost kraje ke svým obyvatelům, obcím a městům, podnikatelskému i neziskovému sektoru.

Což jsou mimochodem shodná slova, jež při představní svých záměrů uplatnila i nynější koalice. „Chceme, aby se střední Čechy staly jedním z nejbohatších regionů Evropy, sídlem technologických firem, regionem vytvářejícím produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, místem, kde se lidem dobře žije,“ uvádí její text.

Budoucí rada kraje mimo jiné slibuje, že bude efektivně a odpovědně hospodařit s finančními prostředky – a veřejnosti a umožní kontrolu své práce včetně zveřejňování podkladů k tomu potřebných. Půjčené peníze nemají jít na nic jiného než na investice a spolufinancování dotačních projektů. Chystá se také dokončení detailního zmapování veškerého krajského majetku, což umožní i jeho odpovědnou správu.

Velké plány se také týkají zlepšení dopravy – od silnic přes vlaky a autobusy až po cyklostezky. Výslovně se politici shodli na „udělání pořádku v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje“ – včetně výběrového řízení na ředitele a zásadních změn v řízení organizace i v kontrole. A opravy silnic i mostů se mají rozšířit a urychlit, stejně jako budování obchvatů měst.

Řadu záměrů chystají budoucí radní také v oblastech bezpečnosti (včetně podpory vzniku nových policejních služeben), zdravotnictví, sociálních záležitostí, školství (kde se plánuje i optimalizace sítě středních škol a lepší koordinace kapacit v základních a mateřských školách) či sportu, pro který se má navýšit dotační podpora. Velká pozornost má být věnována digitalizaci, jdoucí ruku v ruce s komunikací s občany, ochraně životního prostředí, regionálnímu rozvoji i znovuoživení kultury a cestovního ruchu po výpadku z doby koronavirové.

Konkrétní plány nové krajské koalice

- Připravit „rozklikávací“ rozpočet na webu kraje, který každému občanovi umožní dohledat, jak se nakládá s veřejnými financemi; možnost občanů předkládat podněty či dotazy

- Provést kontrolu hospodaření společností založených krajem a jeho příspěvkových organizací

- Granty a dotace budou přidělovány na základě předem zveřejněných, objektivně prověřitelných kritérií a s veřejně dostupným hodnocením

- Vyhodnotit využitelnost majetku – zejména budov vlastněných krajem – nepotřebný nabídnout k využitím obcím; pokud nebude zájem, prodat ve veřejné soutěži nebo formou aukce

- Zavést centrální evidenci veřejných zakázek v prostředí Středočeského kraje a veřejnosti zpřístupnit plán krajských zakázek na každý rok

- Vybudovat cenově zvýhodněná záchytná parkoviště u velkých nádraží i malých zastávek na hlavních tratích ve směru na Prahu – do čtyř let nejméně 10 nových parkovišť P+R (pro auta) a B+R (pro jízdní kola)

- Vytvořit krajský informační systém s neustále aktuálním přehledem o lékařích, zdravotnických zařízeních, domovech seniorů, sociálních zařízeních, zdravotnické záchranné službě, o jejich potřebách ochranných pomůcek

- Příprava programu pro podporu investic v nekrajských zdravotnických zařízeních, která poskytují neodkladnou lůžkovou péči

- Vznikne přehledná aplikace Kraj v mobilu, která z jednoho místa zavede občana na potřebnou agendu

- Vytvoření „krajské kuchařky“: web kraje, jehož podoba se má výrazně změnit, nabídne srozumitelný manuál pro všechny obvyklé situace, ve kterých občan, obec nebo podnikatel jednají s krajem či krajským úřadem

- Podpora pokračování kotlíkových dotací; zaměření i na snižování světelného a hlukového znečištění

- Důraz na udržitelnost v dodávkách biopotravin a lokálních potravin do krajem zřizovaných škol, nemocnic, sociálních zařízení a institucí

- Podpora rozvoje malých obcí prostřednictvím fondu obnovy venkova, aby nedocházelo k jejich vylidňování

- Společné úsilí s hlavním městem i s Národním památkovým ústavem o to, aby se turisté z Prahy vydávali i do Středočeského kraje; jednání o rozšíření připravovaného projektu turistické karty Prague Visitor Pass i na Středočeský kraj

Zdroj: Programové prohlášení Rady Středočeského kraje 2020 – 2024; výběr Deníku z obsáhlého dokumentu