A pro některé rodiny postižené dopady koronavirové krize může být možnost nechat si proplácet jízdné svých dětí nyní vítaná, i když ještě před rokem by o tom třeba ani neuvažovaly.

Oprávnění příjemci z řad mladých i těch nejstarších cestujících, kteří musí vyhovět stanoveným podmínkám, k nimž patří i trvalé bydliště ve Středočeském kraji (a u žáků a studentů také to, že jsou „přespolními“, kteří za vzděláním skutečně cestují; ať už autobusem, nebo vlakem), najdou detailní podmínky poskytnutí daru kraje na webu stredoceskejizdne.cz.

Se svými dotazy se také mohou obracet na infolinku, která je na čísle 257 280 844 v provozu v pracovních dnech mezi osmou a čtrnáctou hodinou. Pro obě věkové skupiny platí, že si mohou nechat proplatit zakoupený čtvrtletní nebo roční předplatní kupon. V případě využívání spojů nezařazených do klíčových systémů integrované dopravy, konkrétně PID nebo SID, lze proplatit i jednotlivé jízdenky.