Předchozí
1 z 11
Další

Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun 

Velitel Městské policie Beroun Alexandr Scherber.Velitel Městské policie Beroun Alexandr Scherber.Zdroj: MÚ Beroun

Vždycky se snažíme reagovat na danou situaci, která v ten moment nastane. V případech, které se objevily v Českých Budějovicích či Uherském Hradišti, tam je důležité asertivní chování strážníka, aby tu situaci vyhodnotil celkově, jestli je přítomno dítě, či ne, zda tam jsou další lidé a podobně. Je zbytečné se vystavovat konfliktu tím, že člověk odmítá s hlídkou spolupracovat. Pokud se omluví, vezme si roušku, nebo řekne, že s tím nesouhlasí, prokáže svoji totožnost a pošle se to do správního řízení, situace se pak vyvíjí úplně jinak. Městská policie v Berouně průběžně cvičí na různé situace, přesto nelze vytvořit jasný postup na konkrétní situaci. Z naší strany obecně platí, že je důležité člověka poučit, že když prokáže svoji totožnost a nebude z místa odcházet, vždycky se taková situace dá vyřešit klidnou cestou a není potřeba ji hrotit.

Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov 

Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov.Radek Stulík, velitel Městské policie Benešov.Zdroj: MěÚ Benešov

Po celých pět let, co jsem velitelem Městské policie Benešov svému mančaftu vštěpuji zásadu, že mají být dobrými policajty, ale mají stále zůstat lidmi. To probíráme i při pravidelných školeních a jeho dodržování vyžaduji i po svých podřízených. Také proto mi prakticky stále píše jeden z občan, že bychom měli být při zákrocích tvrdší, měli bychom rozdávat víc pokut a víc perzekvovat. To ale není posláním strážníků, i když někteří z nich se tak v minulosti chovali. Právě takoví už ale u benešovských strážníků nepracují, a nyní mám jistotu, že chování a jednání, které požaduji, jsou moji lidé schopni pochopit a naplňovat ho. Snažíme se s lidmi jednat slušně a podřízené proto také upozorňuji, že v případě, že by to tak nebylo, budu to posuzovat velmi přísně a nemohou ode mě čekat nějakou shovívavost.

Nechci úplně hodnotit zákroky v Uherském Hradišti, Ostravě nebo Berounu, protože jsem u nich nebyl. Ale obecně lze zákroky rozdělit na oprávněné a přiměřené, oprávněné a nepřiměřené a neoprávněné. A to, co se v Uherském Hradišti stalo, byť to pravděpodobně byl zákrok oprávněný, považuji, vzhledem k nízké společenské nebezpečnosti jednání toho pána, za zákrok nepřiměřený. A i když neznám detaily případu, z toho, co jsem viděl se trochu divím, že ten pán měl potřebu v přítomnosti malého dítěte se dohadovat se strážníky. Případ jsme probírali také s panem starostou a shodli jsme se na tom, že raději budeme na Městské polici Benešov řešit třikrát do týdne stížnosti, že jsme příliš měkcí, než abychom museli řešit takový exces.

Monika Horová, ředitelka Městské policie Kladno 

Monika Horová, ředitelka Městské policie KladnMonika Horová, ředitelka Městské policie KladnZdroj: MMK

Strážníci jsou před každou směnou v rámci instruktáže seznamováni s novými vládními nařízeními a pokud dojde k nějaké „mimořádné situaci“ jsou s tím to seznámeni a proškoleni. Co se týká zásahu MP Uherské Hradiště nelze jednoznačně říci, že byl nepřiměřený či necitlivý. Nevím, co vše tomu nešťastnému incidentu na videu kolemjdoucího předcházelo, ale pokud občan, který nemá nasazenou roušku či respirátor v místech, kde je to povinné, a je vyzván strážníkem k nasazení, měl by výzvy uposlechnout. V případě Uherského Hradiště měl jít navíc otec příkladem svému dítěti.

Viktor Prokeš, ředitel Městské policie Kolín

Ředitel městské policie Viktor ProkešŘeditel městské policie Viktor ProkešZdroj: Deník/ Jakub Šťástka

Všichni naši strážníci jsou proškolení, všichni vědí, jak postupovat, jednalo se o taktické proškolení na způsob zákroku, jednání.

Václav Mareček, ředitel Městské policie Kutná Hora

Václav Mareček, ředitel Městské policie Kutná HoraVáclav Mareček, ředitel Městské policie Kutná HoraZdroj: archiv Deníku

Strážníci jsou samozřejmě proškolení, jak mají postupovat při vymáhání dodržování vládních nařízení. Ač ta nařízení mohou být často nesmyslná, strážníci mají zákonnou povinnost na jejich dodržování dohlížet. Naši chlapi jsou ale instruovaní, aby používali především selský rozum a vždy vyhodnotili míru rizika. Koho asi může ohrozit maminka bez roušky na prázdném náměstí nebo pejskař mířící z bytu do přírody? Něco jiného je, když na tom náměstí stojí skupinka pokuřujících mladíků, všichni bez roušek. Pak už je potřeba rozumně zasáhnout, vždy je ale kromě rozumu potřeba zapojit i jistou dávku lidskosti, i k tomu jsou mí podřízení veden.

Aleš Konývka, velitel Městské policie Bakov nad Jizerou

Aleš Konývka - šéf městské policie v Bakově nad JizerouAleš Konývka - šéf městské policie v Bakově nad JizerouZdroj: Archiv Měú Bakov

V této vypjaté době je každý zásah nebo zákrok strážníka či policisty v souvislosti s vládním opatřením ostře sledován. Myslím si, že k podobným zákrokům docházelo i v minulosti, ale nikdy nebyly takovýmto způsobem medializovány. Z podobných záznamů těchto zákroků vidíme vždy jen tu poslední část a nikdo již nechce nebo nemůže uvést, jak k této situaci došlo. Samozřejmě, že jsme se strážníky možné situace a postupy konzultovali, zvláště v této době, kdy chce každý strážníky nahrávat, natáčet a posléze zesměšnit nebo kompromitovat. Každý strážník pak na ulici musí danou situaci řešit okamžitě a individuálně a rozhodovat se v řádu několika sekund, což jistě není příjemné ani jednoduché, zvláště při zákroku s osobou pod vlivem alkoholu, návykových látek apod. Věřím, že pokud u lidí zvítězí zdravý rozum, bude k těmto situacím docházet co nejméně.

Tomáš Kypta, ředitel Městské policie Mladá Boleslav

Ředitel městské policie Mladá Boleslav Tomáš KyptaŘeditel městské policie Mladá Boleslav Tomáš KyptaZdroj: Boleslavský deník

Strážníci jsou školeni průběžně a jsou s nimi probírány situace se kterými se setkávají při službě v průběhu celého roku nejen při opatřeních Covid.

Martin Rajl, vrchní strážník Městské policie Nymburk 

Martin Rajl, vrchní strážník Městské policie Nymburk.Martin Rajl, vrchní strážník Městské policie Nymburk.Zdroj: MP Nymburk

S našimi strážníky jsme se o takových situacích bavili, ukazovali jsme si, co bylo při zásazích, o nichž hovoříme, špatně. Problémem je samozřejmě přítomnost dítěte. V našem městě jsme zatím žádnou takto vyhrocenou situaci řešit nemuseli. Pokud se to týkalo kontrol kvůli nenošení ochranných prostředků, vždy se ti dotyční například legitimovali. Nikdy jsme nemuseli v těchto případech použít donucovacích prostředků.

Miloš Dlabal, velitel Městské policie Poděbrady 

Miloš Dlabal, velitel Městské policie Poděbrady.Miloš Dlabal, velitel Městské policie Poděbrady.Zdroj: MP Poděbrady

Přítomnost dítěte je problém, ale z mého pohledu postupovali zmínění strážníci správně. Setkali jsme se s podobným případem, kdy opilý muž bez ochrany úst cestoval autobusem, ve kterém navíc zvracel. Přivolal nás řidič na Riegrově náměstí. Muž si odmítl nasadit roušku, odmítl se naší hlídce legitimovat a odmítal vystoupit z autobusu. Strážníci museli použít chvaty a hmaty, aby ho z autobusu vyvedli. Když se ještě vrátím k těm dětem: co tedy mají strážníci v takové situaci dělat? Odmítá si roušku nasadit, odmítá se legitimovat a brání se zadržení, ale má tam dítě. Tak kvůli tomu mají říci na shledanou a nechat ho být? To by se asi také veřejnosti nelíbilo.

Ondřej Stehlík, zástupce velitele Městské policie Příbram 

Při provádění zákroků a úkonů je každý strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Každý z našich strážníku se touto povinností řídí. Vůči osobám, kterým naši strážníci provádí úkon/zákrok se dále chovají maximálně asertivně, jelikož je tato doba nelehká pro každého z nás.

Jaromír Nový, velitel Městské policie Rakovník 

Velitel MěP Rakovník Jaromír NovýVelitel MěP Rakovník Jaromír NovýZdroj: Jana Elznicová

V tomto zákroku nešlo jen o to, že si muž nenasadil roušku a neuposlechl výzvu strážníků, ale tento muž nepředložil doklad totožnosti a šel pryč. Strážníci mají poté oprávnění předat osobu na Policii ČR a když osoba nebude respektovat výzev, jsou oprávněni použít donucovacích prostředků a jakých, to už je na jejich vyhodnocení situace. Co by jinak s takovým člověkem měli dělat, když se nechce ztotožnit a odchází pryč? Mají ho nechat odejít? Přitom předložení jeho dokladu totožnosti případně poskytnout součinnost, aby byla zjištěna totožnost, je jeho zákonná povinnost a podle zákona je také povinen setrvat na místě. Vím, že to na oko vypadalo ošklivě, ale zákrok byl naprosto oprávněný. Nemůžou za ním celou cestu běžet a ptát se ho, aby jim sdělil totožnost a nemůžou ho ani nechat jít. Plno lidí si myslí, že městským policistům se nemusí na výzvu prokazovat, ale musí, je to dané zákonem.