Dnes však jsou možná lidé v elektronickém světě ještě o něco zběhlejší a aktivnější, než napovídají čerstvě zveřejněné údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ty totiž vycházejí z dat, jež ještě neodrážejí změny v chování lidí, jež si vynutily dopady koronavirové pandemie. Z nového zkoumání statistiků hodnotících vývoj do roku 2019 dále mimo jiné plyne, že už před propuknutím pandemie spojené s omezeními pohybu i tradičního prodeje běžně nakupovali na e-shopech tři z pěti Středočechů ve věku nad 16 let (60 procent). Podíl uživatelů internetového bankovnictví byl ještě o něco vyšší: 63,2 procenta. Kraj také patří ke čtyřem republikovým ohniskům, v nichž se koncentrují odborníci v ICT sféře. Obojí je ostatně příznačné i pro metropoli, a to v ještě vyšší míře.

Zájem o internet i na cestách

Právě internet a využívání služeb poskytovaných jeho prostřednictvím je možné vnímat jako jeden ze symbolů moderní doby. Údaj statistiků přitom sotva koho překvapí: v mezikrajském srovnání dlouhodobě vykazuje nejvyšší podíl připojených domácností hlavní město Praha. I Středočeši ale stojí v popředí, plyne ze slov Ivy Šnejdové z oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj. Ve srovnání s dalšími oblastmi republiky je nadprůměrné jak vybavení informačními a komunikačními technologiemi, tak logicky i jejich využívání.

„V mezikrajském srovnání stojí středočeské domácnosti na předních místech. Počítač mělo doma 81,1 procenta domácností, což byla třetí nejvyšší hodnota mezi kraji. K internetu bylo připojeno 82,6 procenta domácností,“ upřesnila Šnejdová. S dodatkem, že počet uživatelů internetu v mobilních přístrojích se výrazně zvyšuje rok od roku: „Ve Středočeském kraji se jednalo o nárůst z desetiny uživatelů v roce 2011 na téměř dvě třetiny (65,2 procenta) v roce 2019.“

Třetí v rámci republiky

Mimořádné je postavení centrální oblasti republiky nejen z pohledu jednotlivců, ale i při posuzování „velké ekonomiky“. Hlavním střediskem vědy, výzkumu a vývoje je v celorepublikovém měřítku dlouhodobě hlavní město Praha, podílející se více než třetinou jak na celorepublikovém počtu zaměstnaných v této oblasti, tak na výši výdajů do ní směřujících. V pomyslném žebříčku krajů získaly střední Čechy bronzovou příčku: hned za Prahou a jižní Moravou (včetně Brna).

„Do Středočeského kraje se soustředila sedmina celorepublikových výdajů na výzkum a vývoj (16,761 miliardy korun) a pracovala zde desetina všech zaměstnaných (8183 osob v přepočtu na plné pracovní úvazky),“ nabídla Šnejdová konkrétní čísla, aktuálně dostupná jako poslední. S dodatkem, že třetí nejvyšší mezi kraji byl rovněž středočeský podíl výdajů na výzkum a vývoj na hodnotě hrubého domácího produktu; konkrétně se jednalo o 2,5 procenta HDP. Mimochodem: počet výzkumníků a vývojářů se v kraji za desetileté období zvýšil o 51,6 procenta, přičemž meziroční nárůst zaznamenaný v roce 2019 dosahoval 3,8 procenta.

Na celorepublikovém počtu pracovníků se Středočeský kraj podílel desetinou (10,3 procenta), zatímco Praha více než třetinou (35,9 procenta). Z celkových republikových výdajů převyšujících 111 a půl miliardy si Středočeský kraj ukousl větší podíl, než by odpovídalo množství pracovníků: 15,0 procenta. Opět ho „předběhly“ Praha (35,9 procenta) a Jihomoravský kraj (16,8 procenta).

Výzkum, vývoj a informační technologie
* Výdaje na výzkum a vývoj (VaV):
- Středočeský kraj: 16,8 miliardy korun
- Hlavní město Praha: 40,1 miliardy korun
* Podíl výdajů na VaV na hrubém domácím produktu:
- Středočeský kraj: 2,5 procenta
- Hlavní město Praha: 2,6 procenta
* Domácnosti vybavené osobním počítačem:
- Středočeský kraj: 81,1 procenta
- Hlavní město Praha: 83,9 procenta
* Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16+:
- Středočeský kraj: 65,2 procenta
- Hlavní město Praha: 72,8 procenta

Zdroj: Český statistický úřad; údaje za rok 2019